Ansattoversikt


Næring og regional utvikling

Ansatte i avdelingen Næring og regional utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontormedarbeider 75 65 03 29 468 28 997
Rådgiver Permisjon høsten -15 75 65 03 51

Permisjon til 01.08.2015

Konsulent 75 65 03 55 908 22 607
Forvaltningssjef 75 65 03 37 482 59 907
Martin Berg
Konsulent 75 65 03 54 977 20 369
Hanne Bredal
Fagleder virkemidler og rutiner 75 65 03 09 992 56 137
Helle Bygdevoll
Rådgiver 75 65 03 12
Administrator søknadsystem næring, Bistand søkere\medarbeidere med spørsmål angående søknadsordningene, tekniske og generelle. 75 65 03 99 926 98 304
Jørgen Eliassen
Saksbehandler 75 65 03 99
Jørgen Andre Eliassen
Permisjon 75 65 03 53 906 83 511
Terje Gustavsen
Leder Industri og energi 75 65 03 53 906 83 511
Driftsassistanse VA i nordre Nordland 75 65 03 13 900 89 932
Prosjektleder 900 89 932
Saksbehandler 75 65 03 66 975 40 710
Cecilie Henriksen
fung. leder Virkemiddelseksjonen 75 65 03 17 954 93 051
Torbjørn Trane Jensen
Leder plan og regional utvikling 75 65 03 41 416 10 171
Britt Kjensli
Leder 75 65 03 28 911 37 893
Karin Kristensen
Rådgiver - Økonomi og kontroll 75 65 08 04 928 90 659
Erlend Nikolaisen
Leder faggruppe fiskeri og havbruk 75 65 03 43 995 37 801
Rådgiver 75 65 03 46 905 10 847
Ass. nærings- og utviklingssjef 75 65 03 60 975 73 736
Liv Rask Sørensen
Nærings- og utviklingssjef 75 65 03 58 975 01 873
Hanne Østerdal