Tilflytting og rekruttering

 

Fylkestinget i Nordland vedtok i 2013 å satse på et stort Tilflyttingsprosjekt, hvor målet er 10 000 nye innvandrere i perioden 2014-2018. Nordland trenger flere innbyggere – for å styrke lokalsamfunnene og for å dekke etterspørselen etter arbeidskraft og nødvendig kompetanse. Nordland har i mange år hatt betydelig fraflytting.


Denne siden samler nyttig informasjon for prosjektets mange samarbeidspartnere.

Konjukturbarometer NN 1

Agenda Nord Norge har nå utarbeidet rapporten "Arbeidsmarked i Nord-Norge - 5 ubalanser".

Prosjektleder for Tilflyttingsprosjektet Kirsten Srpringer Hasvold og daglig leder i agenda Nord-Norge Roger Ingebrigtsen

- Tilflyttingsprosjektet i Nordland er et av de beste prosjektene jeg har sett i Nord-Norge på lang tid.

 

Norskopplæring

Tilflyttingsprosjektet i Nordland har fått utarbeidet en oversikt over norskopplæring for ulike grupper innvandrere. Oversikten publiseres i brosjyreform.

 

Innvandring, inkludering, sysselsetting og lokal utvikling - Temahefte 1

Distriktssenteret har fått utarbeidet et idehefte om hvordan en kan jobbe praktisk og målrettet med integrering og sysselsetting. Heftet består av 19 eksempler fra hele landet på hvordan ting kan gjøres, og 3 av eksemplene er fra Nordland.

Fant du det du lette etter?