Tilflytting og rekruttering

Logo2014 - Klikk for stort bilde  

Fylkestinget i Nordland vedtok i 2013 å satse på et stort Tilflyttingsprosjekt, hvor målet er 10 000 nye innvandrere i perioden 2014-2018. Nordland trenger flere innbyggere – for å styrke lokalsamfunnene og for å dekke etterspørselen etter arbeidskraft og nødvendig kompetanse. Nordland har i mange år hatt betydelig fraflytting.


Denne siden samler nyttig informasjon for prosjektets mange samarbeidspartnere.

Kommunal- og regionaldepartementet fremhever Herøy kommune sin innsats for inkludering av tilflyttere.

Ferske tall viser at Nordland har flest innvandrere fra Sverige.

Kommuner i Nordland har fått mulighet til å melde seg på tilflyttingsprosjektet.

Den første LUK-samlingen ble gjennomført i Bodø 2. og 3. februar. Tilflytting var et viktig tema for mange av kommunene.

Fant du det du lette etter?