Nordland i front på besøksforvaltning

Klikk for stort bilde Økning i antall besøkende til Nordland gjør at regionen opplever økt press på natur, kultur og lokalsamfunn. Som følge av dette startet Nordland fylkeskommune ved årsskiftet opp et pilotprosjekt som skal gjøre det godt å både besøke og bo i fylket. Arbeidet er godt i gang.

- Målet er å skaffe kunnskap om besøk og bruk over tid. Vi må legge til rette for gode opplevelser og styre slik at vi får en bærekraftig utvikling. I prosjektet jobbes det med tre ulike nivåer: I èn reiselivsregion (Lofoten), på ett reisemål (Vega) og ett besøkspunkt (Engenbreen – Svartisen). På denne måten får prosjektet testet strategier og planer på ulikt størrelsesnivå, sier Ann Heidi Hansen som er prosjektleder.

Workshop

Prosjektet skaper oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt og nå samles alle deltakerne i prosjektet til en stor felles workshop 11.-13. september i Svolvær. Internasjonale foredragsholdere vil fortelle hvordan turismen kan være både en trussel og en mulighet. På kvelden den 12. september kan alle som vil komme å høre på de spennende foredragene. Seminaret er lagt til Thon Hotell i Svolvær - se brosjyre om arrangementet (PDF, 7 MB)

 

Kred til Nordland

- Jeg må gi all mulig kred til politikerne i Nordland som har tatt tak i denne problemstillingen på en slik måte - som den første fylkeskommunen i landet. Nordland er generelt svært gode på reiseliv, og denne positive utviklingen tror jeg vil fortsette. Vi går inn i en spennende periode med et reiseliv i sterk vekst. Denne veksten understreker bare behovet for gode planer og strategier innen næringen, som både gagner tilreisende og oss som bor her, sier Ann Heidi Hansen.

Utålmodig

Hun melder om god mottakelse lokalt for prosjektet. Det skyldes trolig grundig politisk forankring og utålmodighet for å komme i gang med et viktig arbeid. Det er til sammen åtte kommuner som har politiske vedtak på at de vil være med i prosjektet.

Sparringspartner

Hansen og prosjektmedarbeider Hanne Lykkja ønsker å være sparringspartnere for kommunene når de utvikler sine planer.

- Vi prøver å utvikle en bevissthet rundt dette, å hjelpe kommunene til å stille gode spørsmål: Hvordan påvirker reiselivet oss som fastboende? Hvilke type besøkende og reiseliv ønsker vi egentlig? Hvordan kan kommunene bruke planverket for å legge til rette for opplevelsesbasert reiseliv? Besøksforvaltning er samfunnsplanlegging. Vi håper at deltakerne i prosjektet kan bli inspirert til å lage planer som tar opp i seg disse perspektivene.

Fant du det du lette etter?