Du er her:

Skoleruta i Nordland

Opplæringen ved OPUS Bodø følger i hovedsak skoleruta for videregående opplæring i Nordland. Enkelte kortere kurs vil kunne ha undervisning i skoleferiene.

 Du finner skoleruta for flere år framover på Nordland fylkeskommunes nettsider.