Tilskudd til viltformål og lokale vilttiltak er fordelt

Klikk for stort bilde

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å gjennomføre oppgaver og tiltak innenfor den lokale og regionale viltforvaltningen.

Eksempler på typer tiltak som kan motta støtte er tilrettelegging for og rekruttering til jakt, kartlegging av viltressurser, leveområder og viltinteresser, oppretting og drift av lokale samarbeidsråd og informasjon om jakt og jaktmuligheter. I 2018 er totalt 14 prosjekt innvilget tilskudd med en samlet sum på 777 500 kroner.

Se her hvilke prosjekter som er innvilget støtte i 2018

 

Søker

Tittel

Tildeling

Vågan kommune

Vintertelling av elg 2019

50 000

Sortland, Øksnes og Bø kommuner

Elgtelling på Langøya

70 000

Saltdal kommune

Kartlegging av rådyrbestand

23 000

Saltdal kommune

Deltaking i rettighetshavernes driftsplanarbeid

36 000

Statskog + NJFF

Pilot for fjellrypetaksering, videreføring

50 000

Prosjekt utmark/Helgeland viltforvaltningsråd

Praktisk bestandsplanlegging – seminar, Helgeland

50 000

Prosjekt utmark/Helgeland viltforvaltningsråd

Jaktleders og jegers ansvar under jakt – seminarserie, Helgeland

45 000

Vefsn og Vevelstad kommuner

Hjorteviltregistrering

100 000

Prosjekt utmark

Drift av Helgeland viltforvaltningsråd

50 000

Prosjekt utmark/Salten viltforvaltningsråd

Slaktekurs

30 000

Prosjekt utmark/Salten viltforvaltningsråd

Jaktleders og jegers ansvar under jakt – seminarserie, Salten

31 000

Prosjekt utmark

Videreføring av Salten viltforvaltningsråd

50 000

Vefsn kommune

Elgbeitetaksering

70 000

NJFF-Nordland

Elgjaktkurs for ungdom, nybegynnere og kvinner

53 500

Nordland dachshundklubb

Utdanning av ettersøks-ekvipasjer, grunnkurs

35 000

NJFF-Nordland

Utdanning av ettersøks-ekvipasjer, videregående

34 000

 

Fant du det du lette etter?