UNG i Nordland
Moloveien 16 Fylkeshuset
8048 Bodø
E-post : ung@nfk.no
Telefon
: 75 65 06 66

Åpningstid
: 08:00 - 15:00

Facebook

Redaktør: Thor-Wiggo Skille | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS

Du er her:

Blitt elev i videregående skole ?

Som elev i videregående skole kan det det dukke opp mange ting som du lurer på. Dersom du føler at du ikke får svar på skolen kan du ta kontakt med elev- og lærlingombudet.

Elever fra Mosjøen videregående skole - Klikk for stort bilde Videregående opplæring er frivillig. Som elev har du mange rettigheter. De fleste av disse er hjemlet i opplæringsloven med forskrift.

Følgende følger tema er aktuelt for deg som elev:

  • rett til videregående opplæring

  • skolen skal være gratis

  • tilpasset opplæring

  • medvirkning

  • skolemiljø, fysisk og psykososialt 

  • vurdering

  • fravær

  • klage på vurdering/karakterer

  •  orden og atferd

  • bortvisning/tap av rettigheter.

Reglene for dette står i opplæringsloven, og forskriftene til opplæringsloven. Noen av disse temaene vil du også finne igjen i skolereglementet. I Nordland er det felles skolereglement for alle de videregående skolene. Skolens reglement må være i tråd med lover og forskrifter.

Les mer om dette på lovdata.no Du kan også finne mye informasjon om dine rettigheter via rundskriv som ligger på udir.no

Skolereglementet finner du på nfk.no

Fant du det du lette etter?