Tomas Norvoll

Et PCI-senter ved Nordlandssykehuset kan gi befolkningen på Helgeland og i resten av Nordland et raskere og lettere tilgjengelig tilbud – når tid er kritisk.

Kristoffer Dolem med vinnerbildene


I forbindelse med Skulpturlandskap Nordlands 25 års jubileum utlyste vi en fotokonkurranse. Vi oppfordret alle til å være med og til å tenke kreativt i møte med skulpturene.

Design

Bevilger 300 000 kroner til prosjekt som setter fokus på design av tjenester i Nord-Norge.

 

 

bevaringsplan AiN

Arkiv i Nordland har i samarbeid med Museum Nord, Nordlandsmuseet og Helgeland Museum laget en bevaringsplan for privatarkiv i Nordland fylke

Tomas Norvoll orienterer fylkestinget

Innsatsen for å sikre flere lærlingeplass i Nordland lykkes. Andelen med læreplass er økt med 10 prosent på fire år.

Trine Kristensen.jpg

Trusselsituasjonen rettet mot en elev ved Saltdal videregående skole er avklart. En person er pågrepet, og politiet melder at det så langt politiets etterforskning ikke er noe som understøttet at mannen hadde til hensikt å gjennomføre trusselen.

Det viktige folkehelsesamarbeidet mellom fylkeskommunen og kommunene i Nordland fortsetter.

 Dette er mange av denne staselige sorten å se i disse dager

Bevilger 160 000 kroner til etablering av viltmottak for elg i Mo i Rana.

Fylkesråd Knut Petter Torgersen og Nathaniel Holand Larsen i Ungdommens fylkesråd.

Ungdommens fylkesråds, Nathaniel Holan Larsen fra Narvik, stilte spørsmål om mangelen på læreplasser til fylkestinget.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) og prosjektleder Per-Tore Steinhaug, Andøya Test Center.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll er imponert over satsingene ved Andøya Test Center. – Fylkesrådet vil støtte opp om de store satsingene som gjøres på Andøya, sier Norvoll.

Fant du det du lette etter?