Teknisk arrangør for eksamener

Eksamen - Klikk for stort bilde

OPUS Bodø kan påta seg å være teknisk arrangør for desentralisert eksamen om du studerer ved fagskoler, høgskoler og universiteter andre steder i landet. Vi tar en eksamensavgift for å dekke lokal tilrettelegging, vakter, romleie og forsendelse. Bruk eksamenspriskalkulatoren vår og finn om du sparer penger ved å ta eksamen hos oss.

Studerer du samlingsbasert eller via nettstudier ved fagskoler, høgskoler og universiteter?

I så fall må du vurdere om det er penger å spare når du skal avlegge eksamen. Vi organiserer eksamener for enkeltpersoner og grupper som ønsker å slippe det ekstra tidsforbruket og kostnadene ved å reise til skolen de studerer ved for å ta eksamen, men i stedet avlegge eksamen nær hjemstedet.

OPUS Bodø kan være ansvarlig for den tekniske gjennomføringen av eksamen dersom studiestedet godkjenner dette. Vi vil da normalt avsette et eget rom, normalt med eksamensvakt, til deg i tidsrommet eksamen pågår.

Vi tar forbehold om ledig rom- og vaktkapasitet på ønskede datoer.

 

Eksamensavgift

Eksamensavgiften som du må betale til oss avhenger av flere faktorer, men er i hovedsak bestemt av:

 1. Varigheten på eksamen
 2. Eventuell konstant tilsyn (egen eksamensvakt eller ikke)
 3. Forsendelseskostnadene (noen skoler krever ekspress, noen rekommandert innsending, noen godtar elektronisk innsending kombinert med vanlig brev).
 4. Antall deltakere som skal ta samme eksamen (ved to eller flere deltakere MÅ det være eksamensvakt til stede).

Eksamensavgiften vår avspeiler faktorene over. Bruk eksamenspriskalkulatoren nederst på denne siden for å finne kostnaden (priser oppdatert pr. vår 2017).

Eventuelle gebyrer til studiestedet i forbindelse med desentralisert eksamen kommer i tillegg, og betales i så fall direkte til studiestedet.

Praktiske opplysninger

 • Du må ha gjort en avtale med studiestedet ditt om å avlegge eksamen hos oss.

 • Du må også da ha avklart innsendingsmåte og om du trenger vakt (ref. kalkulatoren nedenfor). Vi må på forhånd vite om du trenger vakt, siden dette må bestilles i god tid.

 • Hvis ikke noe annet er avtalt, skal du møte i OPUS Bodøs lokaler, 3. etasje i Bodø videregående skole, A-blokka, Amtmann Hegges vei 4, senest 30 minutter før eksamen.

 • Før eksamen skal du fylle ut et skjema som tjener som betalingsgrunnlag. 

 • Du betaler eksamensavgiften med bankkort til ekspedisjonen på Bodø vgs før eksamen begynner.

 • Du må betale for eksamens definerte tid, uansett om du bruker eksamenstiden fullt ut eller ikke.

 • Det er mulig å avbestille uten kostnad for deg hvis dette skjer senest en dag før eksamensstart. Hvis avbestilling kommer så sent at vakt har møtt opp, vil vi måtte viderefakturere hele vaktkostnaden til deg.

 • Parkering er kun tillatt på definerte plasser rundt skoleområdet. Det er ditt eget ansvar å følge parkeringsreglene som anvist på skilting. Det kan også finnes gratis parkeringsplasser langs gatene i nærheten, spesielt langs Hålogalandsgata.


Fant du det du lette etter?