Du er her:

Slik søker du: kurs og studiestøtte

Det er ulike måter å søke om å få delta kursene våre oss, avhengig av om kursene er betalt av Nordland fylkeskommune, NAV eller at den enkelte på dekke studieavgift. I tillegg har Lånekassen sitt eget nettbaserte skjema for å søke om studiestøtte.

Utenom bedriftsinterne kurs, har vi tre hovedkategorier kurs hos oss:

  1. Kurs betalt av Nordland fylkeskommune (NFK)
  2. Kurs betalt av NAV (AMO-kurs)
  3. Kurs betalt av den enkelte (privatfinansierte kurs)

Disse har ulik måte å melde seg på, som forklart nedenfor.

 

Nordland fylkeskommunes kurs

Kursene som NFK har hos oss, har som hovedregel gratis undervisning. For å melde seg på ett av disse kursene vil du vanligvis gå til https://www.vigo.no/vigo-voksen/index.action og registrere deg der. For å registrere søknaden din på webskjemaet, vil du trenge MinID. Skjemaet er tilgjengelig for deltakere som har fylt 20 år.

Det finnes papirskjema som kan fylles ut i stedet, men de eneste gruppene søkere som skal bruke disse er følgende:

  • Søkere som tidligere har søkt voksenopplæring
  • Innvandrere som ikke har fått norsk personnummer enda

Når man fyller ut papirskjema, er det mest vanlige å fylle ut søknadsskjema og CV. Kompetanseattest fylles ut hvis du søker realkompetansevurdering for å få mer utdyping av praksis.

 

AMO-kurs betalt av NAV

Disse kursene er gratis for deltakere som oppfyller NAV sine krav for deltakelse.

Er du i NAVs system og er interessert i å delta på et av disse kursene, kontakter du ditt lokale NAV-kontor og melder din interesse. Du får da veiledning til hva som må fylles ut. Noen AMO-kurs kan også ha et inntaksintervju før du blir tatt inn.

 

Privatfinansierte kurs

Kurs som hver enkelt deltaker betaler studieavgift for, har egne påmeldingsskjema som du kan få ved å henvende deg til oss.

På søknadsskjemaene står

  • Pris pr. fag eller time (se også nettartiklene for hvert enkelt kurs)
  • Betalingsmåte (avbetaling, kontant)
  • Hvem betaler (for dem som får NAV, en bedrift eller en slektning til å betale studieavgiften)

I tilfelle andre enn den som melder seg på skal få fakturaen for studieavgiften, må studiekontrakten påføres stempel/signatur fra betaleren som en bekreftelse.

 

Søknad om studiestøtte

For å søke om studielån og stipend, fyller du ut skjema på Lånekassens nettsider. Velg "Stipend og lån for høyere og annen utdanning". Du trenger også her MinID for å søke.

I skjemaet må du huske velge Bodø videregående skole - OPUS Bodø som studiested. I motsatt fall kan søknaden bli avvist. (Et unntak for kveldskursene i studiekompetanse - her er Folkeuniversitetet Nordland avd. Bodø ansvarlig for Lånekasse-søknadene)

Fant du det du lette etter?