Studiekompetanse

Fellesfag/studiekompetanse

Fellesfag/studiekompetanse består av fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, historie og samfunnslære. Disse fagene trenger du om du skal få godkjent generell studiekompetanse eller autorisasjon/fagbrev. Vi tilbyr også noen realfag, som lagt til generell studiekompetanse gir spesiell studiekompetanse for enkelte studier.

Fargeklatt-dame - Klikk for stort bilde

Generell og spesiell studiekompetanse

Vil du studere på høgskole og universitet, kreves at du har kompetansebevis eller vitnemål med tilstrekkelig mengde fag. Vi tilbyr ulike studier for å få oppfylt fagkravene i fellesfag. Om du har noen fag fra før, tar du kun de fagene du mangler hos oss.

Noen studier krever ekstra fordypning i realfag - spesiell studiekompetanse. Noen av disse realfagene kan du få gjennom oss.

Yrkesfaglige fellesfag

Personer som tar 2- eller 3-årig yrkesfaglig utdanning, trenger de yrkesfaglige variantene av norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag.. Bortsett fra kroppsøving, tilbyr utdanning i disse fagene.

For å få vite mer om fellesfag og studiekompetanse, les denne artikkelen.

Påbygging: stein-på-stein

Hvis du har yrkesutdanning fra videregående skole fra før og vil inn på høgskoler og universiteter via et vitnemål, må du ha noen ekstra fag fra studiespesialisering. Dette kalles ofte for "påbygging til generell studiekompetanse".

Naturfagforsøk

Eksamen i naturfag skal i følge regelverket ha "noen praktiske innslag". Dette betyr at før du går opp til muntlig-praktisk eksamen i faget, er det en stor fordel om du har gjennomført forsøk i praksis. Vi tilbyr en mulighet til at du skal få gjort dette over to kvelder før eksamen. 

Matematikk 1

Nordland fylkeskommune tilbyr et et nettbasert kvalifiseringstilbud til spesiell studiekompetanse. Du trenger ett eller flere av disse fagene for å komme inn på f.eks. pilot-, lege eller ingeniørutdanning.

Dette er et nettstudium ved Nettskolen i Nordland.Tilbudet inneholder både fag fra generell studiekompetanse (studiespesialisering) og yrkesfaglige fellesfag. Kurset tar inn nye deltakere kontinuerlig, eller når det er ledig plass. Studieverkstedet er åpent på dagtid, hos Karrieresenteret i Bodø i Kariveien 5.

Lurer_paa

Hvis du er meldt opp til muntlig-praktisk eksamen som privatist ved Bodø videregående skole, har du stor nytte av å lese informasjonen i denne artikkelen. Dette er spesielt for deg som skal ta eksamen i full naturfag fra studiekompetanse eller naturfag fra påbygging.

Fant du det du lette etter?