Du er her:

Trenger du påbygging til generell studiekompetanse?

Klikk for stort bilde Hvis du har yrkesutdanning fra videregående skole fra før og vil inn på høgskoler og universiteter via et vitnemål, må du ha noen ekstra fag fra studiespesialisering. Dette kalles ofte for "påbygging til generell studiekompetanse".

Påbygging - for hvem?
De som trenger påbygging er i hovedsak personer under 23 år som trenger vitnemål med generell studiekompetanse. De som er over 23 kan oftest velge å bruke "23/5-regelen" for inntak på studier med færre fag. Les mer om dette på Samordna opptak sine nettsider.

Enkelte som er 23 eller eldre har vanskelig for å oppfylle 23/5-regelen på grunn av at de ikke har vært i arbeid, og for andre er det viktig å få flest mulig alderspoeng tidligst mulig. Alderspoengene etter 23/5-regelen telles fra 24 år, og de som er ca. 23-25 år kan lett få færre poeng totalt fordi de får færre alderspoeng etter 23/5-regelen.

Fagbehov for vitnemål
Har du yrkesutdanning, faller du i to grupper:

 1. Du tok læretida og fikk fagbrev, alternativt fikk du autorisasjon etter 3-årig yrkesfag.

 2. Du tok ikke læretida og fikk IKKE fagbrev eller mangler autorisasjon.
   

Faller du i gruppe 1, trenger du følgende fag for å få vitnemål (fag i kursiv tilbys ikke av OPUS Bodø):

 • Norsk påbygging

 • Matematikk påbygging: 2P-Y eller 2T-Y

 • Naturfag påbygging

 • Historie påbygging
   

Hvis du er i gruppe 2, trenger du følgende fag for å få vitnemål (fag i kursiv tilbys ikke av OPUS Bodø):

 • Norsk påbygging

 • Matematikk påbygging: 2P-Y eller 2T-Y

 • Naturfag påbygging

 • Historie påbygging

 • Kroppsøving fra VG3

 • Et valgfritt programfag fra studiespesialisering (se Valgbare programfag fra studiespesialisering nedenfor).

  * Hvis du har hatt matematikken fra før f.eks. i Prosjekt til fordypning, må du ta TO programfag totalt sett, for å kompensere for matematikken du slipper å ta i påbyggingsåret.
   

Valgbare programfag fra studiespesialisering
Følg lenkene nedenfor og se programfagene som finnes på 2. og 3. år på studiespesialisering. Klikk deretter på det enkelte faget for å se beskrivelsen. Disse tilbys ikke av OPUS Bodø, så du må eventuelt søke vanlig videregående skole i august om å kunne være delkurselev. 

Fant du det du lette etter?