Mobilitet Nordland

logosbeneficaireserasmusrightfunded.jpg - Klikk for stort bilde

Utdanningsavdelingen har, sammen med syv skoler og fagopplæringssektoren, tilbud om kompetanseheving gjennom mobilitetsopphold i Europa.
Målgrupper: 

 • LLogo Erasmus blå - Klikk for stort bilde ærlinger/elever.   En lærling kan ha opp til 13 ukers praksisopphold ved bedrift i Europa, mens elevgrupper har kortere opphold. Med utgangspunkt i norske læreplanmål Vg3 tar du en del av utdanninga i utlandet. 
 • Yrkesfaglærere/instruktør i bedrift. Tema er 'Læring gjennom praksisopphold i Europa'.  Mer info/søknadsskjema 
   
 • Fellesfaglærere: Det er muligheter for faglærere i realfag, fremmedspråk og engelsk å få faglig påfyll i form av formelle kurs eller hospiteringsopphold.  Også andre fagområder kan være aktuelle. 

For deg som vil vite mer: 

 • Brosjyre  - En kortversjon på papir, med nødvendig kontaktinformasjon.

 • Fag- og yrkesopplæring
  - Faglige ledere - yrkesfaglærere

  Påmelding + CV  og send her

  Lærlinger: 
  - Registrér deg her. Så tar vi kontakt. 
  - Skriv søknad + CV  og send her.

 • Fellesfaglærere.
  Snakk med din skoles koordinator for internasjonalisering eller avdelingsleder.
  Registrer interesse her. 

 • Facebook. Gruppe for gamle og nye deltakere. 

Nå og i den nære framtid:

 • Interessemelding for ei ukes realfaghospitering  gjør du her 
  ---

I utlandet på arbeidspraksis nå: 

 • Aug - Nov: Kontorfaglærlinger jobber i Irland. 
 • Sept - Des: IKT-lærling jobber i Nederland.
 • Sept - Nov: HEA-lærling jobber i Spania.
 • Sept - Des: IKT-lærling jobber i Spania.
 • November: Realfagslærere fra flere skoler jobber i Danmark 

Interessert i å bli med? Nå er sjansen for deg og din bedrift eller skole!

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Tor Magne Andreassen
Rådgiver