Mobilitet Nordland

logosbeneficaireserasmusrightfunded.jpg - Klikk for stort bilde

Utdanningsavdelingen har, sammen med noen skoler og opplæringskontor, tilbud om kompetanseheving gjennom mobilitetsopphold i Europa. Målgrupper: 

 • LLogo Erasmus blå - Klikk for stort bilde ærlinger/elever.   En lærling kan ha opp til 13 ukers praksisopphold ved bedrift i Europa, mens elevgrupper har kortere opphold. Med utgangspunkt i norske læreplanmål Vg3 tar du en del av utdanninga i utlandet. 
 • Fellesfaglærere: Det er anledning for faglærere i fransk, tysk, engelsk, realfag å få faglig påfyll i form av formelle kurs eller hospiteringsopphold.  
 • Yrkesfaglærere/instruktør i bedrift. Tema er 'Læring gjennom praksisopphold i Europa'.  Mer info/søknadsskjema 

For deg som vil vite mer: 

 • Brosjyre  - En kortversjon på papir, med nødvendig kontaktinformasjon.

 • Faglige ledere - yrkesfaglærere
  Påmelding + CV  og send her

 • Lærlinger:
  - Registrér deg her. Så tar vi kontakt. 
  - Skriv søknad + CV  og send her.

 • Fellesfaglærere.
  Nyhet: Tysk: 2-6 oktober 2017. Les mer 
  Andre fag: Ta kontakt med din lokale skoleleder,

 • Facebook. Her er all 'ferskvare' med bidrag fra deltakere.

Nå og i den nære framtid:

 • Fortløpende: Søknadsfrist lærlinger for mai-des 2017. 

 • Før 7. april 2017: Søknadsfrist for tysklærere til kurs i oktober.

(Se venstre kolonne for lenker til påmelding.)
- - - -

 • Jan-Apr: Lærlinger i helsefag jobber i  Spania.
 • Jan-Apr: Lærling i IKT-faget jobber i Nederland.
 • Jan-Apr: Lærling i bilfag jobber i Nederland.
 • Feb-Mar: Elever i TIP/Bil, Media og  Elektro jobber i Portugal (Azorene)
 • Feb-Mai: Lærlinger i resepsjonsfaget jobber i Irland.
 • Mars: Elever i RM jobber i Italia
 • Mars: Lærere i Elektro jobber i Tyskland
 • Mars: Elever i TIP (bil og industriteknologi) jobber i Tyskland.
 • Mars: Lærer/Instruktør i IKTservice-faget jobber i Nederland
 • Mar-Apr: Elever i BA jobber i Tyskland.
 • April: Lærer og instruktører i TIP (sveis) jobber i Danmark 
 • April - Mai Sveiselærlinger jobber i Danmark 

Interessert i å bli med? Nå er sjansen for deg og din bedrift eller skole!

Sist endret 15.03.2017 15:01
Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Tor-Magne Andreassen
Rådgiver