Store investeringsprosjekter

Hvert år utarbeides budsjetter for kommende år og økonomiplan for de neste 4 år.

Økonomiplan og budsjett vedtas på fylkestinget hvert år i desember.

Eiendom følger opp de bestillinger som fylkestinget vedtar.

Det vises også til gjeldende økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018.

Fant du det du lette etter?