HR-portal


1 Ungdommer i Bodø

Er du vår nye kollega? Se ledige stillinger.

Rektor Bodin vgs

Vi søker ny rektor til Bodin videregående skole og maritime fagskole. Søk innen 9. mars.

 

Vi søker ny økonomisjef i Nordland fylkeskommune. Søk innen 1. mars!

 

 

Medbestemmelse utøves på mange plan i Nordland fylkeskommune, både individuelt og gjennom organisasjonene, både formelt og uformelt. Når medbestemmelse og samarbeid fungerer godt på arbeidsplassen, er dette ordninger som arbeidgiver og arbeidsmiljøet drar stor nytte av.

Mann med store tall

Ved nyansettelser er det arbeidsgiver med ansettelsesmyndighet som bestemmer avlønning. I mange tilfeller angir tariffavtalen minstelønn, men lønn utover dette kan avtales ved tilsetting.

I lokale forhandlinger de siste årene er partene blitt enige om spesielle avlønninger for noen ansatte i spesifikke grupper. Disse avtalene kan legges til grunn også ved nyansettelser.

Fant du det du lette etter?
Vigleik  Aas
HR-sjef
Ledige stillinger (1)
Ansatte (1)