Personvern

Når du besøker nettsidene til Nordland fylkeskommune, samles det inn informasjon, som regnes som personopplysninger. Denne erklæringen forteller deg hvordan vi bruker informasjonen som samles inn.

Denne erklæringen omhandler alle sider og undersider som tilhører Nordland fylkeskommune (Nfk) og alle offentlige videregående skoler i Nordland. I tillegg omhandler den også skulpturlandskap Nordland og andre undersider tilhørende Nfk.

Formålet med å hente inn informasjon om den besøkende sin bruk av nettsidene er for å kunne tilpasse nettsidene til brukernes behov. Vi samler og analyserer denne informasjonen for at du skal få et mer tilpasset nettsted når du besøker oss.

Ansvarlig

Nfk er behandlingsansvarlig for de fylkeskommunale nettsidene. For behandling av personopplysninger knyttet til nettsidene er det daglige ansvaret delegert til kommunikasjonssjefen.

Personopplysninger som behandles

Vi benytter løsninger fra en underleverandør – Google analytics.

Google Analytics

Til bruk i Google Analytics hentes det inn og behandles følgende opplysninger:

  • Hvilken nettside den besøkende var på, nettsidene den besøkende kom fra, og gikk videre til
  • Hvor lang tid den besøkende var på nettsiden
  • Hvilket datautstyr som ble brukt (PC/nettbrett/mobil, operativsystem, skjermstørrelse/oppløsning)
  • Hvilken internettadresse (IP-adresse) den besøkende sitt brukte datautstyr hadde

Hvilken nettleser som ble brukt IP-adressene som sendes Google Analytics er anonymisert. Les mer om anonymisering av IP-adresser her.

Hvor hentes opplysningene fra

Informasjonen hentes fra operativsystemet (datautstyr som ble brukt), internettoppkoblingen (IP-adresse) og fra nettleseren (type, forrige side, åpnet side, neste side, tidspunkt nettside åpnet) og hvor lenge den besøkende var på nettsiden.

Det registreres og oversendes ikke informasjon som brukeren har lagt inn selv.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Google Analytics

Ved å bruke nettsidene til Nordland fylkeskommune samtykker du til at informasjon blir lagret lokalt hos deg. Videre tillater du også at data samles inn og sendes til tredjepart. (i vårt tilfelle Google Analytics) Hvis du vil hindre at data fra deg sendes videre til Google Analytics kan du innstallere et nettleser-tillegg – «Google Analytics OPT-out», Da hindrer du at informasjon om aktiviteten din på nettsidene blir gjort tilgjengelig for bruk i Google Analytics.

Les mer om Google Analytics Opt-out

 

Spørreundersøkelser

Easyfact er vårt verktøy for spørreundersøkelser. I denne sammenheng 

Følgende tekst er hentet fra Easyfact sine nettsider:

GDPR I mai 2018 kommer ny personvernlov, også kjent som GDPR. For å komme de nye kravene i møte har vi oppdatert våre Abonnementsvilkår. Samtidig har vi opprettet en Personvernerklæring og en Databehandleravtale som nå inngår som vedlegg til vilkårene. Formålet med denne mailen er å informere deg om betydningen av disse endringene. Samtidig er dette et formelt varsel om endring av våre Abonnementsvilkår. For deg som eksisterende kunde trer endringen i kraft 30 dager etter utsendelse av denne mailen, det vil si 18. mai 2018. Personvernerklæring Personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi samler inn om ditt kundeforhold ved kjøp og bruk av våre tjenester, og hvordan vi behandler disse. Erklæringen har for enkelthets skyld blitt oppdatert til å inneholde alle detaljer, slik at vi kan dokumentere behandlingen i ett dokument. Det medfører transparens for våre kunder, og mindre vedlikehold av dokumentasjon for vår del. Personvernerklæring Databehandleravtale Databehandleravtalen regulerer hvordan vi behandler personopplysninger som du lagrer hos oss når du bruker våre tjenester. Dersom du har behov for det, kan du be om en individuelt signert versjon av denne avtalen. Ta i så fall kontakt med oss på mail@easyfact.no. Det er også åpning for justeringer og presiseringer i teksten dersom det skulle være ønskelig. Ettersom vi leverer en standardisert en-til-mange-tjeneste, har vi imidlertid ikke anledning til å gjøre endringer som påvirker måten vi leverer vår tjeneste på. Databehandleravtale

Abonnementsvilkår De delene av vilkårene som har omhandlet personvern og databehandling har blitt trukket ut av Abonnementsvilkårene og erstattet av referanser til dokumentene over. Vi har også gjort enkelte andre mindre justeringer. Abonnementsvilkår

Nyhetsbrev

Nordland fylkeskommune sender med ujevne mellomrom ut nyhetsbrev. Disse sendes ut gjennom e-post. Derfor er der nødvendig at e-postadresse er registrert i et register hos oss for at brevene kan sendes ut.

Vår databehandler for nyhetsbrevene er Apsis.

Ingen data fra registrene for nyhetsbrev deles med andre - hverken internt eller eksternt. 

Nettsider

Kun statistikk som i google analytics. Tilbakemeldingsfunksjonen viser ikke hverken navn eller IP-adresse hvis ikke vedkommende tilbakemelder skriver inn dette selv.

Nordland fylkeskommune har en personvernerklæring som omhandler hvilke opplysninger som blir registrert om deg. 

Les personvernerklæringen til Nordland fylkeskommune

Kontakt personvernombudet

Fant du det du lette etter?