Planer og strategier

 

På grunn av endrede redigeringsrutiner for våre nettsider, er noen av linkene nedenfor for tiden ikke operative. Vi beklager dette og vil rette opp manglene snarest.

 

Politiske planer

Overordnede planer

Regionale planbestemmelser

Regionale forskrifter

 

By-og tettstedspolitikk

Planer for avgrensede deler av Nordland

Vannforvaltning

Klima

Vind og Vannkraft


Høstbart vilt og innlandsfisk

 

Kulturminner

Folkehelse

Kultur


Samferdsel

 

Fiskeri og havbruk

Næring

 

Utdanning

Andre sektorer

Fant du det du lette etter?