Trafikksikkerhet - holdninger

Kriterier
Formål Bedre trafikksikkerheten gjennom holdningsskapende tiltak.
   
Hvem kan søke
  • Kommuner
  • lag
  • foreninger
  • skoler
  • skolenes foreldreutvalg
  • enkeltpersoner
   
Hva kan støttes Holdningsskapende kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelprøver eller lignende.
   
Vilkår Midlene kan ikke bruke til fysiske tiltak.
   
Støttenivå Inntil 100 prosent.
   
Krav til søknad

Søknaden skal være en kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag. Den sendes til:

   

Firmapost-nord@vegvesen.no 

   

eller 


Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg, Statens Vegvesen, postboks 1403, 8002 Bodø.

Les mer Hvordan søke støtte (PDF, 250 kB)
Søknadsfrist To ganger årlig, 10.mars og 1. oktober.
Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Sekretariatsleder