Om UNG i Nordland

UNG i Nordland er en samlebenevnelse for Nordland fylkeskommunes ungdompolitiske virksomhet.

Fylkestinget har vedtatt en Ungdomspolitisk plattform for perioden 2014 - 2018 med 10 barne- og ungdomspolitiske vettregler.

Målet med Ungdomspolitisk plattform er å definere et fundament for barne- og ungdomspolitikken i Nordland. Plattformen bygger på følgende ambisjon - basert på FN's barnekonvensjon:

All ungdom i Nordland skal ha de samme rettigheter, muligheter og plikter i samfunnet. Dette uten hensyn til språk, kulturbakgrunn, funksjonshemming, sosioøkonomisk bakgrunn, etnisitet eller hudfarge. For å realisere dette i Nordland må prinsippene om likeverd, livskvalitet og inkludering blant ungdom ha en sentral plass i Ungdomspolitisk plattform.

Fant du det du lette etter?

Redaktør: Thor-Wiggo Skille | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS