Mer om OPUS Bodø

OPUS Bodø er Bodø videregående skoles kurssenter. Vi er opplærings- og tjenestetilbyder for det offentlige, næringslivet og private. Hovedmålsettingen vår er å tilby voksne offentlig godkjent, kompetansegivende utdanning med god kvalitet. I tillegg driver vi utvikling av fagdatasystemer på bestilling fra bedrifter, etater og organisasjoner.

Bodø videregående skole - OPUS Bodø er sammen med Karrieresenteret og Nettskolen i Nordland er en av de største aktørene innen voksenopplæring i Bodø.

Kursdeltakerne våre kommer i hovedsak fra Bodø, men også fra resten av Salten og Nordland. Gode kommunikasjoner til og fra Bodø gjør det mulig for deltakere å delta på kurs hos oss og likevel komme seg hjem før kvelden. Noen av våre kurs dekker hele Nordland, og andre har deltakere fra hele Nord-Norge.

Flere av kursene er nettbaserte, som betyr at du slipper å reise til Bodø for å få opplæring. Andre kurs er samlingsbaserte, og gir deg muligheten til å bo og arbeide hjemme mens du studerer. Noen kurs tilbys kun på dagtid, andre på kveldstid. Flere kurs er såkalte studieverksted, som betyr at du bruker mesteparten av tiden på selv å jobbe med stoffet, men får i tillegg personlig veiledning av kvalifisert lærer. Noen kurs er betalingskurs der deltakerne selv dekker studieavgifta, mens andre betales av f.eks. NAV eller Nordland fylkeskommune.

Hovedvekten av kurs hos oss ligger innenfor helsefaglige utdanninger. Disse er alle kompetansegivende, som betyr at etter fullført kurs og evt. praksistid kan du få autorisasjon eller fagbrev. Eksempler på sluttutdanninger vi tilbyr er helsesekretær, tannhelsesekretær, hjelpepleier, omsorgsarbeider og apotektekniker.

Vi har også mange utdanningsløp innen fellesfag (tidligere kalt allmennfag), både generell studiekompetanse og yrkesfaglige allmennfag. Generell studiekompetanse tilbys dem som raskt vil videre på høgskoler og universiteter.

Innenfor mekaniske fag - teknikk og industriell produksjon - har vi et kurstilbud som dekker hele Nordland fylke. Dette inkluderer bl.a. kjøretøyfag, produksjons- og industriteknikk.

Datakort-, regnskap og annen dataopplæring gir deg praktisk kompetanse innen bruk av datasystemer, fra helt grunnleggende nivå til avansert bruk av spesialprogrammer, f.eks. innen bildebehandling, videoredigering og konstruksjon. Slike kurs gjennomføres ved nok interesse.

OPUS Bodø tilbyr også tjenester innen utvikling av skreddersydde fagdatasystemer, med web-baserte løsninger. Vi organiserer også eksamener og kurs- og konferansearrangementer dersom du skulle ha behov for dette.

Vi bruker Bodø videregående skoles undervisningslokaler og kontorer på følgende steder (se kart via lenkene)

 

Amtm. Hegges vei 4 (A- og V-blokka)

 • Avdelingsleder VO helsefags kontor
 • OPUS-koordinators kontor
 • Systemutviklernes kontor
 • TIP VO-koordinators kontor
 • Praksissamlinger for Nettskolens VG2 helsesekretær
 • Praksissamlinger for Nettskolens VG3 apotektekniker
 • Praksissamlinger for Nettskolens VG3 tannhelsesekretær
 • Praksissamlinger for Nettskolens VG3 helsesekretær
 • Praksissamlinger for Nettskolens VG1 TIP
 • Praksissamlinger for Nettskolens VG2 kjøretøy
 • Praksissamlinger for Nettskolens VG2 industriteknologi
 • Studiekompetanse dagtid
 • Studiekompetanse kveldstid
 • Kurs for flyktninger
 • Forskjellige AMO-kurs
 • Eksamenssted for desentraliserte eksamener
 • Båtførerprøven
 • Datakort-tester

 

 
 

Kariveien 5 - Karrieresenteret

 • Karriereveilednings- og rådgivningstjenesten for voksne i Bodø
 • Studieverksted for Nettskolens helse- og oppvekstfag
 • Studieverksted for Nettskolens fellesfag/studiekompetanse
 • Studieverksted for Nettskolens service og samferdsel

 

Fant du det du lette etter?