Fylkesrevisjonen i Nordland

I Nordland fylkeskommune har en gjennom fylkesrevisjonen en ansatt oppdragsansvarlig fylkesrevisor og fem revisormedarbeidere. Fylkesrevisjonen utfører revisjon av fylkeskommunens regnskap og forvaltningsrevisjon. Fylkesrevisor rapporterer til kontrollutvalget og fylkestinget.

Fylkesrevisjonens hovedoppgave er revisjon av Nordland fylkeskommune. Videre har kontrollutvalget gitt fylkesrevisjonen fullmakt til å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjekter.

 

I tillegg reviderer fylkesrevisjonen tre eksterne virksomheter.

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Forvaltningsrevisor - Fylkesrevisjonen
Revisor - Fylkesrevisjonen
Revisor - Fylkesrevisjonen
Brynjar Gilberg
Fylkesrevisor
Hovedrevisor - Fylkesrevisjonen