Medvirkning i Nordland fylkeskommune

Nordland fylkeskommune har lange tradisjoner når det gjelder å legge til rette for systematisk og representativ deltakelse og medvirkning for alle grupper; barn og unge, eldre, mennesker med funksjonsnedsettelser - satt i system og gitt legitimitet gjennom mandat vedtatt av fylkestinget. Dette bidrar til aktive samfunnsborgere og bedret folkehelse.  

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Åshild   Opøyen
Leder
Rådgiver
Trine Grytøyr
Rådgiver
Karine  Johansen
Elev- og lærlingombud