Sommerjobbtilskudd 2018

Fylkesrådet og Ungdommens fylkesråd i Nordland ønsker å bruke penger på å bidra til at ungdom i kommunene kan få sommerjobb i 2018. Det betinger at fylkestinget vedtar dette i juni 2018. Til orientering var beløpet på 1 mill kroner i 2017 for tilsvarende ordning. Invitasjonsbrev til spleiselag er sendt kommunene. Vi oppfordrer til at søknadsskjemaet vårt brukes. 

 

Hvem gjelder tiltaket:            
Ungdom i alderen 14 - 18 år.

Hva:
Å gi de eldre ekstra livskvalitet i sommer, for eksempel som lesepartner, samtalepartner, gå-tur-med-partner og andre oppgaver for og med eldre.

Hvem kan søke:
Kommuner i Nordland. Kommunene må stille med tilsvarende egenandel på 50 prosent.

Periode:
Juli/august 2018.

Tilbud om: 
Lønnstilskudd – inntil 12.000 kr for hver ungdom som kommunen ansetter for sommeren (inklusive sosiale avgifter, ferielønn).

Forutsetning:
Ungdommene skal ha tarifflønn som er:

  • Ungdom 18 år: 147,95 per time
  • Ungdom 16-18 år: 133,15 per time
  • Ungdom yngre enn 16 år: 118,35 per time

Vi ber om:
Kortfattet søknad der kommunen/institusjonen beskriver hva ungdommene skal jobbe med. Det brukes elektronisk skjema for søknaden.

Rekruttering:
Ungdommens fylkesråd og ungdomsrådene annonserer tiltaket via sosiale medier gjennom animasjonsfilm og med oppslag/plakater på skoler og møteplasser. Kommunene, sammen med institusjonene, tar ansvar for å rekruttere.

Søknad:
Søknadsskjema finner du lengre ned på denne siden. Rak og effektiv søknadsbehandling loves.

Utbetaling: 
Kommunene sender refusjonskrav i etterkant av gjennomført oppdrag. Krav sendes Fylkeskommunen. 

Rapport: 
Det rapporteres kort og enkelt om tiltaket. Det lages forslag til rapportmal som sendes kommunene som mottar tilskudd.

 

Søknadsskjema og søknadsprosedyre

Vi ber dere bruke regnearket  (XLS, 91 kB)i beregningen, samt å legge dette ved søknaden.

Celler i regnearket er programmert til å summere når hensyn til variablene antall timer, antall uker og antall ungdom er lagt til. Søknadsskjemaet kan sendes dere per epost på anmodning.

Vi presiserer at det forutsettes at kommunene forskutterer lønnsutbetaling og at fylkeskommunen refunderer etter at tiltaket er gjennomført.

Søknader sendes til post@nfk.no. Saksbehandler er Kathrine Schjem, tlf 75 65 04 87 eller 481 92 086.

Søknadsfrist onsdag 13. juni.

 

Velkommen til spleiselag og samarbeid!

Fant du det du lette etter?