Planlagte saker til Nordland fylkesting

Tittel

Dato

Høring - Ny budsjett- og regnskapsforskrift

10.04.2019

Klimaregnskap for Nordland fylkeskommune 2017 og klimabudsjett 2020

10.04.2019

Høring - Nye sjanser - bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp (NOU 2019:3 – Stoltenberg-utvalget)

10.04.2019

Europeisk kulturhovedstad

17.06.2019

Innføring av skolebruksplaner i arbeidet med tilbudsstrukturen i videregående opplæring

17.06.2019

Melding til fylkestinget om status for gjennomføring av handlingsplan for universell utforming 2018-2021

17.06.2019

Perspektivmelding og økonomiske planrammer 2020-2023

17.06.2019

Regional plan - Bærekraftig forvaltning av vannkraft i Nordland

17.06.2019

Skrova ferjekai – Opptak av kommunal oppstillingsplass til del av fv. 81

17.06.2019

Studiesenterstruktur Nord universitet

17.06.2019

Tertialrapport 1 - 2019

17.06.2019

Årsregnskap og årsberetning 2018

17.06.2019

Tertialrapport 2 - 2019

21.10.2019

Økonomiplan 2020-23 og Budsjett 2020

02.12.2019

Fant du det du lette etter?