Planlagte saker til Nordland fylkesting

Tittel

Dato

Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland

03.12.2018

Fylkeskommunal pp-tjeneste - Strategisk plan

03.12.2018

Museumspolitikk

03.12.2018

Rapportering av Regional transportplan Nordland - Handlingsprogram 2018-2021

03.12.2018

Revidert samarbeidsavtale mellom Nordland fylkeskommune og Sametinget og samisk navn på Nordland fylkeskommune

03.12.2018

Økonomiplan 2019-2022 og Budsjett 2019

03.12.2018

Eiermelding - For eierskap i ulike virksomheter pr. 31. desember 2017

03.12.2018

Karrieresentrene i Nordland,- erfaringer, strategier og videre arbeid

25.02.2019

Regional plan - Bærekraftig forvaltning av vannkraft i Nordland

25.02.2019

Rv. 80 Bypakke Bodø – utvidet garanti for bompengeselskapets lån

25.02.2019

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2018

25.02.2019

Vigo IKS - utvikling og erfaringer

25.02.2019

Fant du det du lette etter?