Planlagte saker til Nordland fylkesting

PLANLAGTE SAKER TIL FYLKESTINGET PER 13.10.2017

 

13.10.2017 10:01

 

Tittel

Dato

By- og regionsenterpolitikk - rapportering handlingsprogram 2017 og prolongering handlingsprogram ut 2018.

04.12.2017

Eiermelding - For eierskap i ulike virksomheter pr. 31. desember 2016

04.12.2017

Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland

04.12.2017

Forslag om fredning av Haagensenverkstedet, Rognan, Saltdal kommune

04.12.2017

FoU-strategi - Regionalt forskningsfond Nord-Norge 2017-2021

04.12.2017

Fv. 78 Halsøya - Leirosen med arm Ømmervatn, omlegging av takst- og rabattsystem

04.12.2017

Fylkeshuset - ny fløy

04.12.2017

Høring - Planendringssøknad Forsanvatnet kraftverk - Steigen kommune

04.12.2017

Idrettsstrategi for Nordland

04.12.2017

Oppfølging av vedtak om pilotprosjekt på besøksforvaltning

04.12.2017

Organisasjonspolitikk Nordland fylkeskommune

04.12.2017

Prolongering av Utviklingsprogram Nordland 2017 til 2018 og indikatorrapportering fylkesplanen

04.12.2017

Regional kompetansestrategi for Nordland

04.12.2017

Regional plan for folkehelsearbeid i Nordland (2018-2025)

04.12.2017

Revidering av lokal inntaks- og formidlingsforskrift

04.12.2017

Rullering av regionale handlingsprogram

04.12.2017

Status eiendomsforvaltning, tilstandsrapportering og vedlikeholdsplan

04.12.2017

Utvikling av tannhelsetjenesten i Nordland - Forslag til ny klinikkstruktur

04.12.2017

Økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018

04.12.2017

Økt friskoleetablering - utfordring for fylkeskommunale skoler

04.12.2017

Endring av Kulturkortordningen i Nordland

26.02.2018

Fremtidig organisering av elev- og miljøtjenesten ved de videregående skolene i Nordland

26.02.2018

Fant du det du lette etter?