Planlagte saker til Nordland fylkesting

Tittel

Dato

DA Bodø Utviklingsprogram - Statusrapportering 2017

11.06.2018

Handlingsplan for universell utforming i Nordland fylkeskommune 2018-2021

11.06.2018

Høring - Forslag til ny havne- og farvannslov

11.06.2018

Høring - Regionreformen - etablering av ny vegadministrasjon

11.06.2018

Høring - regionreformen - ny forskrift om myndighet mv etter kulturminneloven og overføring av andre oppgaver

11.06.2018

Tertialrapport 1 - 2018

11.06.2018

Økonomisk analyse - foreløpige planrammer 2019 - 2022

11.06.2018

Årsregnskap og årsberetning 2017

11.06.2018

Høring - regulering av spesialistutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin i spesialistforskriften. Høringsfrist: 22.06.2018

11.06.2018

Fylkeshuset - ny fløy

08.10.2018

Tertialrapport 2 - 2018

08.10.2018

Regional plan - Bærekraftig forvaltning av vannkraft i Nordland

03.12.2018

Økonomiplan 2019-2022 og Budsjett 2019

03.12.2018

Fant du det du lette etter?