Planlagte saker til Nordland fylkesting

Planlagte saker til fylkestinget per 28.11.2017

 

28.11.2017 12:28

 

Tittel

Dato

Orientering fra fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen om Nordland kunst - og filmfagskole

04.12.2017

Orientering fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll om Landmaktproposisjonen

04.12.2017

Orientering fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll om Sams vegadministrasjon

04.12.2017

Eldrepolitisk program 2018-2021

26.02.2018

Endring av Kulturkortordningen i Nordland

26.02.2018

Fremtidig organisering av elev- og miljøtjenesten ved de videregående skolene i Nordland

26.02.2018

Fylkeshuset - ny fløy

26.02.2018

Høring - innspill til jorbruksforhandlingene 2018

26.02.2018

Idrettsstrategi for Nordland 2018 - 2022

26.02.2018

Kulturstrategi 2018

26.02.2018

Rapportering og rullering av regionale handlingsprogram - Kultur, miljø og folkehelse

26.02.2018

Regional kompetansestrategi for Nordland

26.02.2018

Selskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Barentssekretariatet IKS

26.02.2018

Strategi og utviklingsmål for utdanning og opplæring

26.02.2018

Søknad 2018

26.02.2018

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2017

26.02.2018

Årsmelding Ungdommens fylkesråd 2016-2017

26.02.2018

Utvikling av tannhelsetjenesten i Nordland - Forslag til ny klinikkstruktur

16.04.2018

Fant du det du lette etter?