Planlagte saker til Nordland fylkesting

Tittel

Dato

Økonomisk analyse - foreløpige planrammer 2019 - 2022

11.06.2018

Høring av rapport fra Statens vegvesen om konsekvenser ved overføring av fylkesvegadministrasjon til fylkeskommunene - Fra sams og samling

11.06.2018

Høring - Endringssøknad Øvre Russvikvatn - Tysfjord kommune

11.06.2018

Tertialrapport 1 - 2018

11.06.2018

Fylkeshuset - ny fløy

08.10.2018

Karrieresentrene i Nordland, - erfaringer, strategier og videre arbeid

08.10.2018

Landbruksutdanningen i Nordland - orientering

08.10.2018

Midtveisrapport smart spesialisering i Nordland

08.10.2018

Opplæring innenfor kriminalomsorgen i Nordland 2018-2021

08.10.2018

Tertialrapport 2 - 2018

08.10.2018

Utdanningsmegler Nordland

08.10.2018

Det studieforberedte Nordland: Melding om studiespesialisering og andre studieforberedende utdanningsprogram

08.10.2018

Eieravtale og eierstrategi Innovasjon Norge 2018

08.10.2018

Lærlingeplasser i fylkeskommunale institusjoner - rapportering, etablering og inntak i 2017

08.10.2018

Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland

03.12.2018

Regional plan - Bærekraftig forvaltning av vannkraft i Nordland

03.12.2018

Økonomiplan 2019-2022 og Budsjett 2019

03.12.2018

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2018

25.02.2019

Fant du det du lette etter?