Planlagte saker til Nordland fylkesting

Tittel

Dato

Endring av eierstruktur i Bompengeselskap Nord as

24.02.2020

Endringer i livsfasepolitikken i Nordland fylkeskommune

24.02.2020

Høring - Læreplaner i studieforberende utdanningsprogram, Kunnskapsløftet (LK20) og Kunnskapsløftet samisk (LK20S)

24.02.2020

Perioderapport Ungdommens fylkesråd 2017-2019

24.02.2020

Regional plan - Bærekraftig forvaltning av vannkraft i Nordland

24.02.2020

Økonomiplan 2020-23 og Budsjett 2020 - oppdatert informasjon og rebudsjettering av investeringsprosjekter

20.04.2020

Perspektivmelding og økonomiske planrammer 2021-2024

15.06.2020

Tertialrapport 1 - 2020

15.06.2020

Årsregnskap og årsberetning 2019

15.06.2020

Tertialrapport 2 - 2020

26.10.2020

Økonomiplan 2021-24 og Budsjett 2021

07.12.2020