BringUt - kvalitetssikring av vareabonnementer

Klikk for stort bilde

Et enkelt datasystem for å administrere vareabonnement og ‑leveringer. Nå også med Bringut-appen!

Hva er BringUt ?

BringUt er et web-basert datasystem som forenkler administrative prosesser knyttet til vareabonnementer. Produktet blir mye brukt av f.eks. arbeidsmarkedsbedrifter som leverer jobbfrukt, blomster, ved og andre lignende abonnementsbaserte produkter.

BAMA-gruppen og deres Jobbfrukt-kunder har enerett på bruken av dette produktet innen varegruppe matvarer og blomster.

Produktet er tilgjengelig for bruk for andre kunder innen andre varegrupper.

Systemet ivaretar:

 • Varebestilling fra kunder
 • Abonnement på varer
 • Enkeltleveranser av varer
 • Ordremodul eller faktureringsmodul
 • Mulighet for å sende ordre- eller faktureringsdata til flere ulike eksterne regnskapssystemer
 • Kunderegistre
 • Ulike varekategorier
 • Pakklister
 • Kjørelister
 • Ulike brukergrupper/tilgangsstyring

Hvilke bedrifter passer Bringut for?

Systemet passer best for bedrifter som har faste leveringer av varer til sluttbrukere -vareabonnenter. Det finnes også en versjon som håndterer kun enkeltbestillinger.

Systemet er utviklet for vareabonnement på frukt, ved etc. men kan av bedriften selv utvides til å omfatte andre varetyper som bedriften har faste leveringer på.

Fordelene med Bringut

Bringut kvalitetssikrer prosessene som er knyttet til vareabonnementer. Manuelle eller halv­manu­elle systemer (for eksempel med bruk av regneark) kan erstattes av et system som følger tråden i en leveranse fra bestilling via pakking, utkjøring og levering til fakturering.

Bringut sikrer at medarbeidere som har brukt mye tid på å kvalitetssikre alle ledd i vareleveringen kan frigjøre tid til andre viktige arbeidsoppgaver.

Bringut krever kun en PC med Internett-tilgang, uten spesielle innstillinger.

Bringut kan tilpasses for å ta hensyn til bedriftens unike behov.

Bringut er enkelt å bruke!

 

Viktige funksjoner

 • Bringut vedlikeholder brukernavn og passord for brukerne. Brukerne kan ha ulik tilgang: skrive ut pakklister, godkjenne leveranser etc.
 • Varebestillinger/abonnenter registreres av brukerne i et felles system for hele bedriften.
 • Pakklister hentes ut av lagermedarbeiderne.
 • Sjåføren får ei kjørerute med leverings­rekkefølge og leveringsliste som kunden kvitterer på.
 • Leveranseansvarlig/ansvarlig leder godkjenner leveransene
 • Regnskapsansvarlig kan overføre ordredata til eventuelt eksternt økonomisystem eller skrive ut faktura og overføre fakturadata til eksternt økonomisystem.
 • Avvik mellom leverte varer og fakturerte varer kan korrigeres før fakturering.
 • Mulighet til mobilapp for elektronisk kjøreliste og leveringskvittering.

Referansebrukere

Bopro AS, Bodø
v/Finn Bjørnar Olsen,
tlf. 75 55 20 84
mobil 975 12 944
e-post: finn.bjornar@boproas.no
Tromsø ASVO
v/Dag Rapp
tlf. 77 60 68 77
e-post: dag@tromsoasvo.no
Industripartner Karmøy
v/Ole Egil Flotve
tlf. 52 84 48 31
mobil 908 78 944
e-post oef@ipk.no

 

Priser

Medlemmer i BAMAs Jobbfrukt-konsept har eksklusiv rett til bruken av dette dataverktøyet innen varegruppene matvarer og blomster. Dekning av kostnadene til bruk reguleres av avtaler med BAMA.

Bedrifter som har andre varegrupper: kontakt oss for priser.

Spesialtilpasning til en bedrifts unike behov vil avhengig av omfang kunne prises separat.

Kontakt

For nærmere informasjon, demonstrasjon og prøvetilgang, kontakt oss.

Spør oss gjerne om våre muligheter til å lage og tilpasse systemer som hjelper bedriften din med kvalitetssikring og rutinemessige administrative rutiner!

OPUS Bodø er Nordland fylkeskommunes ressurs­senter i ytre Salten. Hovedområdene våre er opplæring av voksne og utviklingsoppgaver, som inkluderer utvikling av skreddersydde IT-løsninger for spesielle fagområder.

Vi har kunder over hele landet.

Fant du det du lette etter?