eVarsler - kvalitetssikring av driftsoppdrag

eVarsler er et II-basert verktøy for kvalitetssikring av driftsoppdrag. Produktet er spesielt egnet for oppfølging av aktiviteter i driftsavdelinger ved videregående skoler eller andre enheter av lignende størrelse.

Ideen bak eVarsler

Hensikten med produktet er å kvalitets­sikre prosessen fra innmelding til full­føring av driftsoppdrag.

Hva er eVarsler?

eVarsler er et nettbasert programvare­produkt som forenkler administrasjon av driftsoppdrag.

eVarsler håndterer prosessen:

 • Innmelding av oppdrag
 • Utvelgelse, sortering og prioritering av oppdrag
 • Oversikt over "godkjente", igangsatte og fullførte oppdrag.
 • Tildeling av av oppdrag til person(ene) som skal utføre oppdraget
 • Tilbakemeldinger til oppdrags­meldere ved påbegynt og fullført oppdrag, og ved avvik

Fordeler med eVarsler

Systemet kvalitetssikrer en vanlig pro-sess i de fleste organisasjoner.

Siden produktet er nettbasert betyr at det er tilgjengelig fra en hvilken som helst PC med Internett-tilknytning.

Det kreves ingen lokal installasjon av programvare for å bruke produktet.

eVarsler er svært enkelt å bruke og krever minimalt med opplæring for brukerne.

Mindre belastning og "mas" fra opp­drags­­meldere som vil ha tilbake­meldinger.

eVarsler gir en god oversikt over hvilke av de ansatte som utfører hvilke opp­drag og hvor i prosessen oppdraget befinner seg.

Det er muligheter til å tilpasse funk­sjonene i eVarsler til hver organi­sasjons arbeidsmåter.

Det er også mulig å til­føye vesentlig tilleggs­funk­sjo­nalitet i systemet dersom dette er ønskelig fra kunden.

Arbeidsflyt i eVarsler

Forenklet og skjematisk fungerer eVarsler slik:

 

Både oppdragsansvarlige og drifts­ko­ordi­nator har gjennom denne proses­sen en god oversikt over frem­driften gjen­nom informasjonsskjermer.

Referansebrukere

For dette produktet:

 • Bodø videregående skole v/driftsleder Arve Nilsen
 • Polarsirkelen vgs v/Driftsleder Kenneth Amundsen
 • Narvik vgs v/ Driftsleder Svein Andersen

For våre andre produkter:

 • BAMA-gruppen
 • Nordland fylkeskommune
 • Oppland fylkeskommune
 • BoPro AS

Priser

Startkostnad er kr 5.000,-. Beløpet inkluderer enkel tilpasning til kundens behov, basisopplæring, etc. Produktet koster i tillegg kr. 5.000,- i årlig brukslisens. Alle beløp er eks. mva.

Vi utvikler også vesentlig tilleggsfunksjonalitet i systemet om kundene trenger det. Dette prises i så fall separat.

Kontakt

For nærmere informasjon, kontakt OPUS Bodø.

1 .Oppdragsmelder registrerer oppdrag på ei nettside.

2. Driftskoordinator ser igjennom og godkjenner oppdrag som skal utføres.

3. Driftskoordinator utnevner oppdragsansvarlig til hvert oppdrag.

eVarsler sender informasjon til oppdragsmelder

 

4. ppdragsansvarlig avmer­ker når han/hun påbegynner arbeidet med oppdraget.

eVarsler sender informasjon til oppdragsmelder

 

5. Oppdragsansvarlig avmer­ker når arbeidet med oppdraget er fullført.

eVarsler sender informasjon til oppdragsmelder

 

Fant du det du lette etter?