Fagsys og Fagsyskurs - administrasjon av fagopplæring

Fagsys og Fagsykurs er skreddersydde datasystemer beregnet på henholdsvis oppfølging av fagopplæring, kvalitetssikring av lærlinger og lærebedrifter, og kursadministrasjon for instruktører i lærebedriftene.

Hvorfor Fagsys?

Fagopplæringskontoret ved Nordland fylkeskommune opplevde at det var nødvendig med et IT-basert system for lettere å kunne administrere og organisere arbeidet med oppfølging av lærlinger og lærebedrifter i Nordland.

De forespurte da OPUS Bodø om å utvikle et skreddersydd datasystem med målsetting å bedre informasjonsflyten mellom saksbehandlerne i fagopplæringskontoret.

I systemet administreres informasjon om:

 • Lærlinger
 • Lærebedrifter
 • Bedriftsbesøk
 • Resultater av evalueringer
 • Tildeling av saker til saksbehandlere
 • Statistikker, diagrammer og historiske data

Systemet har vært i bruk i mange år i Nordland fylkeskommune, og er nettopp utviklet i en nettbasert utgave.

Hvorfor Fagsyskurs?

Fagsyskurs ble utviklet på oppdrag fra Nordland fylkeskommune for å koordinere instruktøropplæringsvirksomheten i fylket.

Kursadministrasjonssystemet håndterer:

 • Administrasjon av instruktørkurs
 • Påmelding til instruktørkurs
 • Meldingsflyt til og fra påmeldte
 • Statistikker og historikk

Referansebrukere Fagsys:

 • Nordland fylkeskommune

Referansebrukere Fagsyskurs:

 • Oppland fylkeskommune
 • Nordland fylkeskommune

Kontakt

Kontakt oss for mer informasjon.

Fant du det du lette etter?