Folkehelse


Forside2 - Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Freskt Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid.

Gjennom folkehelseloven har fylkeskommunen fått i ansvar å fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Fylkeskommunen skal videre understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, samt være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket.

På bildets ser vi Kirsten Østergård, Jens Kristian Østergård, Karl Anders Østergård, Lille Aakervik, Maria Reinfjord og prisutdelerne Sonja Alice Steen og Geir-Tore Klæbo

Kirsten og Jens Kristian Østergård fra Brønnøysund har fått prisen Døråpneren – Nordland fylkeskommunens tilgjengelighetspris - for å ha grunnlagt speidertroppen "De makalause".

 

Barents Summer Games 2017

Idrettsanlegg i nærmiljø har fått høy prioritet når spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet nå er fordelt.

På ett hjul BAM

Ordningen skal stimulere kommuner til nytenking og kreativitet når det gjelder utforming av anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. Formålet er å bidra til at en enda større del av befolkningen blir fysisk aktive.

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes (SV) og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (FrP)

Tirsdag var eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (FrP) på besøk i Bodø. Fylkesråd Aase Refsnes (SV) benyttet muligheten til å invitere Michaelsen ut på tur for å utfordre henne på å ta ansvar på 3 områder som er viktig for folkehelsearbeidet i Nordland.

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Geir Knutson
Konstituert etatsjef Kultur, Miljø og Folkehelse
Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder folkehelse