Folkehelse


header-folkehelse5 - Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Freskt Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid.

Hovedmål for folkehelsearbeidet i Nordland:

1. Flere leveår med god og likeverdig helse for alle grupper av befolkningen

2. Felles mobilisering i folkehelsearbeidet lokalt og regionalt

3. Sikre en bærekraftig utvikling i samfunnet

 

Regional plan for folkehelse i Nordland - Planprosess og høring 

3

Nordland fylkeskommune er et av åtte fylker som deltar i et nasjonalt prosjektet initiert av Helsedirektoratet.

Stille stund

I Nordland tilbys alle ansatte i videregående skole kurs i selvmordsforebygging.

Frokost

De videregående skolene i Nordland tilbyr gratis frokost til elevene. Tilbudet skal bidra til å forebygge frafall og fremme god helse. I ny masteroppgave kan man lese hvordan elevene opplever ordningen.
Les saken hos Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet.

Lita gruppe 036

Kommunene i Nordland har samarbeidsavtale med fylkeskommunen om folkehelsearbeidet. Nå foreligger evalueringen av avtalene. 

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Bjørg Helene Jenssen
Etatsjef Kultur, Miljø og Folkehelse
Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder