Folkehelse


Forside2 - Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Freskt Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid.

Mål for folkehelsearbeidet i Nordland:

  • Folkehelsearbeidet i Nordland skal drives langsiktig, målrettet og helhetlig gjennom god politisk, administrativ, planmessig og økonomisk forankring
  • Folkehelsearbeidet i Nordland skal forankres og utvikles gjennom bredt og forpliktende samarbeid mellom offentlige, frivillige og private aktører
  • Alle innbyggere i Nordland skal ha trygge, attraktive og helsefremmende bo- og nærmiljø
  • Nordland skal være et inkluderende og likeverdig fylke hvor alle innbyggere kan medvirke og delta på like vilkår
  • Barn og ungdom er rustet til å mestre livets utfordringer
  • Alle voksne i Nordland skal føle at de bidrar i samfunnet, utnytter sitt potensial, videreutvikler sine ressurser og opplever mestring
  • Alle eldre skal ha mulighet til å ta i bruk sine ressurser, delta i samfunnet, føle trygghet og ha god trivsel.

 

Heggmotind

Både gammel og ung kan se frem til flere friluftslivsaktiviteter og bedre tilrettelegging.

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen ønsker innspill til ny stortingsmelding om folkehelse.

laukvik10 Hans Erik Elmholdt_small

9.–15.april er det Folkehelseuke i mange nordlandskommuner. - Bli med! oppfordrer fylkesråd Aase Refsnes (SV)

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes (SV)

Alle tre arrangementene får tilskudd fra Nfks folkehelsemider, som ble gitt ut denne uka.

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Geir Knutson
Konstituert etatsjef Kultur, Miljø og Folkehelse
Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder folkehelse