Folkehelse


vinter-topp1 - Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Freskt Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid.

Hovedmål for folkehelsearbeidet i Nordland:

1. Flere leveår med god og likeverdig helse for alle grupper av befolkningen

2. Felles mobilisering i folkehelsearbeidet lokalt og regionalt

3. Sikre en bærekraftig utvikling i samfunnet

 

Idretssglede

- For å få flere toppidrettsutøvere fra Nordland, må vi satse på bredden! Og vi må bidra til at flere ungdommer driver med idretten sin lenger. Da må vi være tydelige på at det ikke størrelsen på lommeboka, eller om du er en «barnestjerne» som teller. Å utestenge barn og unge fra idretten er ikke bra, og vi har et ansvar til å utvikle idretten i Nordland slik at vi får like mange aktive her som resten av landet.

1.klassingene på tur

Nordland fylke trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) ønsker å komme i kontakt med frivillige organisasjoner i Nordland som ønsker å samarbeide for å spre mer kunnskap om trafikksikkerhet til deres medlemmer. 

Nordland fylkeskommune vil i samarbeid med UiT gjennomføre en ny kartlegging av fysisk aktivitet i den voksne befolkningen. 

Sortland kommune har i flere år jobbet målrettet med forebygging av seksuelle overgrep mot barn og unge. Nå får de støtte til å dele sin kunnskap med andre.

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Bjørg Helene Jenssen
Etatsjef Kultur, Miljø og Folkehelse
Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder