Folkehelse


header-folkehelse5 - Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Freskt Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid.

Hovedmål for folkehelsearbeidet i Nordland:

1. Flere leveår med god og likeverdig helse for alle grupper av befolkningen

2. Felles mobilisering i folkehelsearbeidet lokalt og regionalt

3. Sikre en bærekraftig utvikling i samfunnet

 

Regional plan for folkehelse i Nordland - Planprosess og høring 

IMG_5575

Materiellet skal gi kommunene veiledning til planlegging og etablering av et helhetlig og godt tilbud for forebygging og oppfølging av selvskading og selvmord. Til Helsedirektoratets nettsider.

Turskiltprosjektet

Mer enn 1,5 millioner kroner til skilt og informasjonstavler skal vise vei for turgåere i hele fylket.

Folkehelseplan

Regional plan for folkehelse Nordland 2018-2025 er nå ute på høring.

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Bjørg Helene Jenssen
Etatsjef Kultur, Miljø og Folkehelse
Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder