Folkehelse


Forside2 - Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Freskt Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid.

Gjennom folkehelseloven har fylkeskommunen fått i ansvar å fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Fylkeskommunen skal videre understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, samt være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket.

Fylkesråd Aase Refsnes og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser Dag Ofstad fotografert ved en skulptur av Ane Øverås

Støtter studium som gir omsorgs- eller støttepersoner for funksjonshemmede mer kunnskap og ny input.

Orientering

131 barnehager og 53 grunnskoler har mottatt skiltet "Vi er en helsefremmende barnehage/ -skole".

På bildets ser vi Kirsten Østergård, Jens Kristian Østergård, Karl Anders Østergård, Lille Aakervik, Maria Reinfjord og prisutdelerne Sonja Alice Steen og Geir-Tore Klæbo

Kirsten og Jens Kristian Østergård fra Brønnøysund har fått prisen Døråpneren – Nordland fylkeskommunens tilgjengelighetspris - for å ha grunnlagt speidertroppen "De makalause".

 

Barents Summer Games 2017

Idrettsanlegg i nærmiljø har fått høy prioritet når spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet nå er fordelt.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Geir Knutson
Konstituert etatsjef Kultur, Miljø og Folkehelse
Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder folkehelse