Helsefremmende skoler

De anbefalte kriteriene vil forenkle implementering av ulike tiltak, det vil gjøre det lettere å definere resultatmål, og det vil gjøre evaluering av status og framdrift i arbeidet enklere. Veilederen utdyper og forklarer kriteriesettet. Den sier noe om ansvar og innhold og presenterer eksempler. Veilederen er ment å være dynamisk og vil bli oppdatert etter utprøving og innspill.

I samarbeid med Fylkesmannen i Nordland, friluftsrådene, RKK og kommunene har det vært arbeidet godt over flere år med nettverksarbeid for skolene. I perioden 2014-2016 har alle kommuner helsefremmende skoler (og -barnehager) med i samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid med kommunene.

 

Plakat anbefalte kriterier for helsefremmende grunnskoler (PDF, 397 kB)

Hefte med kriteriene og veileder (PDF, 2 MB)

Kravspesifikasjon kriterier (PDF, 279 kB)

Publisert av Bjørn-Are Melvik. Sist endret 21.04.2016
Fant du det du lette etter?
Bjørn-Are Melvik
Rådgiver