Sikkerhet og ulykkesforebyggende arbeid

Ulykker rammer mange og er et stort helseproblem. Ulykkesforebyggende og sikkerhetsfremmende arbeid er derfor et satsingsområde innen helsefremmende og forebyggende arbeid. 

Ulykker rammer mange og er et stort helseproblem. Ulykkesforebyggende og sikkerhetsfremmende arbeid er derfor et satsingsområde innen helsefremmende og forebyggende arbeid. 

 

Den enkelte skole og barnehage har ansvar for å jobbe med ulykkesforebyggende arbeid med bakgrunn i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, populært kalt barnas arbeidsmiljølov. Kommunene fører tilsyn med at denne forskriften blir etterlevd, og kan gi pålegg om å rette opp ulike forhold. Hvis forholdene er alvorlig kan tilsynsmyndighet kreve at barnehagen eller skolen stenges. 

 

Publisert av Bjørn Are Melvik. Sist endret 20.05.2016 11:51

Alle skoler og barnehager er pålagt å ha internkontrollsystem for miljørettet helsevern. Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager har hjemmel i Lov om folkehelsearbeid og regulerer folkehelsearbeidet som skal gjøres i skoler og  barnehager. Utarbeidelse av dette styringsdokumentet er rektors ansvar.

Fant du det du lette etter?
Nyttige lenker