LEVE


Klikk for stort bilde

LEVE er landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Det er en frivillig organisasjon og formålet med LEVE`s virksomhet er "å støtte etterlatte og berørte ved selvmord og bidra til å forebygge selvmord gjennom åpenhet, opplysningsarbeid og politisk arbeid." 

LEVE har ulike støttetilbud til etterlatte ved selvmord og er spesielt aktive gjennom Verdensdagen for selvmord som markeres 10. september hvert år. 

Mange etterlatte trenger faglig bistad for å komme tilbake til arbeid igjen, og derfor er oppfølging av etterlatte etter selvmord et viktig folkehelsearbeid. I tillegg er det et faktum at etterlatte etter selvmord også er en risikogruppe for nye selvmord. Arbeidet er derfor også forebyggende.

I oppfølgingen av handlingsplanen Nullvisjon selvmord, har Nordland fylkeskommune og LEVE inngått en samarbeidsavtale. LEVE Nordland tildeles aktivitetstilskudd, samt midler til deltids sekretærstilling for handlingsplanens gjeldende treårs-periode. 

Fant du det du lette etter?