Tobakksfri arbeids- og skoletid

1. juli 2014 ble tobakksfri arbeids- og skoletid innført i Nordland fylkeskommune. Vedtaket skrives inn i historien som det første i sitt slag. 

Hensikten med bestemmelsene er å skape et tobakksfritt miljø hvor gode rollemodeller bidrar til at færre unge rekrutteres som tobakksbrukere, og gjennom dette bidra til å begrense den enkeltfaktoren som tar flest liv i Norge i dag.

 

Vedtaket gjelder ansatte ved Nordland fylkeskommune og elever ved videregående skoler i Nordland, og vil også ha betydning for besøkende, kursdeltakere og andre som blir tilbudt et tobakksfritt miljø på fylkeskommunal grunn.

 
Vedtaket trådte i kraft samtidig med nye bestemmelser i Tobakksskadeloven, 01.06.2014, hvor det blant annet slås fast at skoletiden skal være tobakksfri for elever og at skolen skal være et tobakksfritt område. I tillegg skal ansatte i Nordland fylkeskommune stille som gode rollemodeller ved å ikke benytte tobakk i arbeidstiden når de er i kontakt med barn/unge, pasienter og publikum.
Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder folkehelse