Folkehelsealliansen Nordland

Logo Folkehelsealliansen Nordland er et forum for regionale aktører som ønsker å samarbeide om bedre folkehelse i Nordland. Nordland er det første fylket i landet der så mange aktører har samlet seg til et forpliktende helsefremmende og forebyggende arbeid.


Hovedmålene for alliansen:

  • Flere leveår med god helse for Nordlands befolkning
  • Redusere helseforskjeller mellom ulike grupper i befolkningen
  • Bygge opp og utvikle Folkehelsealliansen Nordland til en hovedaktør og premissleverandør for folkehelsearbeidet i fylket
Fant du det du lette etter?
Leder
Petter Roman  Øien
Nestleder
Grete H. Øien
Sekretær