Synes du at din by eller tetttsted bør vinne prisen som Norges mest attraktive i 2018?

Klikk for stort bildeFylkesrådene Aase Refsnes og Ingelin Noresjø. Trond-Erlend Willassen Da må du sørge for at den blir nominert! Her skulle det være mulighet for mange steder i Nordland til å vise frem det gode arbeidet som gjøres for å skape attraktive sentrum og gode bomiljøer, sier fylkesrådene Ingelin Noresjø (KrF) og Aase Refsnes (SV).

I 2016 vant Bodø prisen som Norges mest attraktive by. I fjor var det Fredrikstad. Kanskje er det tid for en mindre by eller tettsted i år?

"Attraktiv by" er statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling, og det er Kommunal og moderniseringsdepartementet som står bak. Prisen skal fremheve og belønne nyskapende tiltak, strategier og samarbeidsformer som fremmer bedre miljø, helse og levekår i byer og tettsteder, og som legger til rette for god arealbruk og miljøvennlig transport og energibruk. Kåringen skal bidra til å løfte frem gode og inspirerende forbilder. Byer og tettsteder som har vist vilje og evne til å skape et levende og attraktivt sted å bo, arbeide, drive næring og besøke, skal fremheves.

Enkelt å nominere

- Alle kan nominere kandidater, og vi håper det vil komme mange nominasjoner fra Nordland. Vi har mange steder i Nordland som arbeider godt med å by- og stedsutvikling og bidrar til at Nordland blir stadig mer attraktivt som bo og arbeidssted, sier Noresjø og Refsnes.

Det er heller ingen stor jobb å nominere. Det er tre spørsmål som skal besvares

1. Hva er gjort for å skape liv og trivsel for innbyggere og næringsliv der du bor, og hva setter du særlig pris på?

2. Hva kan andre byer og tettsteder lære av dette?

3. Hvordan har du og resten av innbyggerne fått være med på å utvikle stedet ditt?

Nominasjon av kandidater til prisen gjøres helt enkelt ved å skrive inn ditt forslag til hvilken by som er den mest attraktive på Facebook eller på denne nettsiden.

Frist 17. mars

Det er Distriktssenteret som har ansvaret for organiseringen av prisen, mens kåringen av prisvinneren gjøres av en uavhengig fagjury ledet av Erling Dokk-Holm.

Nominasjonsfristen er 17. mars. Selve prisen deles ut i juni. Vinneren får 250.000 kroner i prispenger, et diplom og en plakett.

Fant du det du lette etter?