Miljø

mølle.jpg - Klikk for stort bilde

Vi jobber med å følge opp fylkesplanens mål om miljø og bærekraftig forvaltning av fylkets ressurser.

Vårt arbeidsområdet omfatter fornybar energi, vannforvaltning,klima og miljø og vilt og innlandsfiske. Fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer (PDF, 709 kB) står sentralt i vårt arbeid hvor miljø og bærekraftig utvikling er et gjennomgående perspektiv.

horisontal linje - Klikk for stort bilde

 
Mulstrand i Bodø
(01.11.2018)

Siste del av Miljømillionen som skal bidra til en bærekraftig utvikling av Nordland er nå delt ut.

Elisabeth Karlsen fra Nordland fylkes Fiskarlag, Brit Uglem Blomsø fra Sjømat Norge, Ann-Helen Ernsten fra Senteret for oljevern og marint miljø, fylkesråd Aase Refsnes og fylkesmiljøvernsjef  Torfinn Sørensen
(24.10.2018)

Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland inviterte i dag til samling for å dele erfaringer rundt strandrydding og marin forsøpling.

Fylkesråd Aase Refsnes (SV)
(22.10.2018)

Fylkesrådet i Nordland arbeider for å bli enda mer klimavennlig og ønsker nå å etablere et klimanettverk hvor det offentlige og private arbeider sammen for å redusere klimagassutslipp.

Saltdalselva
(17.10.2018)

-Det er viktig at vi bruker vannkraftressursene i fylket vårt på riktig måte. Vi må se hele bildet. sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes (SV), og ber om innspill.

Fant du det du lette etter?
Aase  Refsnes
Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse
Katrine Erikstad
seksjonsleder plan og miljø