Landskap i Nordland

landskap.jpg - Klikk for stort bilde

Landskapet i Nordland er mangfoldig, med stor variasjon i natur- og kulturpreg over korte avstander. Det er et økende behov for detaljert informasjon om hvordan landskap varierer, til bruk i lokal og regional forvaltning og planlegging.

Landskapskartlegging av Nordland

For å gi et bedre kunnskapsgrunnlag om landskap i lokal og regional forvaltning og planlegging igangsatte Nordland fylkeskommune i 2010 en landskapskartleggingen og verdisettingen av arealet i fylket. Arbeidet er gjennomført av Aurland Naturverkstad, med samarbeidspartnere, og resultatet fra arbeidet ligger i nedlastbare rapporter.

Europeisk landskapskonvensjon

Den europeiske landskapskonvensjonen trådte i kraft i 2004. Konvensjonen tar sikte på å fremme vern, forvaltning og planlegging av landskap. Norge er dermed forpliktet til å vurdere lovverket, forbedre kunnskapsnivået, utdanne fagfolk og bevisstgjøre publikum om landskap.

Landskapskonvensjonen skiller mellom kartlegging og analyse av landskap. Landskapstypekartlegging innebærer en avgrensning, typifisering og beskrivelse av landskapsområder. Landskapskartlegging er dermed noe annet enn landskapsanalyse, der målet er å vurdere utvalgte egenskaper ved landskapet i forhold til et klart definert formål/bruksområde.

 

Naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven trådte i kraft i 2009. En del av formålet med naturmangfoldloven er å ta vare på landskapsmessig mangfold, definert som «mangfoldet av landskapstyper». Også plan- og bygningsloven, gir føringer for ivaretakelse av kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap.
 


 

Sist endret 11.08.2016 11:21
Fant du det du lette etter?

Abonner på vårt nyhetsbrev
Navn
E-post
Velg ditt abonnement
Innovasjonspolitikk
Næring og regional utvikling
Kulturminner i Nordland
Nyhetsbrev plan og miljø