Vannforvaltning

vann.jpg - Klikk for stort bilde

 

Nordland fylkeskommune er vannregionmyndighet og har ansvar for koordinering av arbeidet med en helhetlig og samordnet vannforvaltning i Nordland.

Kort om vannregion Nordland og Jan Mayen


Vannregion Nordland følger i hovedsak fylkesgrensene mot Nord-Trøndelag i sør og Troms i nord, og fra svenskegrensen i øst til 1 nautisk mil utenfor grunnlinjen. Vannregionen omfatter også Jan Mayen. Vannforekomstene har i stor grad en god miljøtilstand, men både industri, havner, gruver, landbruk, avløp og oppdrettsanlegget påvirker vannforekomster.


Vannportalen


I arbeidet med vannforvaltning etter vannforskriften vil Vannportalens regionale side være viktig for alle som er interessert i vannplanlegging i Nordland.

På Vannportalen/nordland vil man blant annet finne informasjon om

 

Aktuelle saker på vannportalen/nordland

 

Aktuelle plandokumenter

 

Forvaltningsplan og tiltaksprogram for vannregion Nordland og Jan Mayen (2016-2021)

Overvåkingsprogram for vannregion Nordland

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregion Nordland og Jan Mayen

Planprogram for forvaltningsplan med tiltaksprogram for vannregion Nordland og Jan Mayen 2016-2021

 

horisontal linje - Klikk for stort bilde

Publisert av Trond-Erlend Willassen. Sist endret 16.09.2016

Nordland fylkeskommune er vannregionmyndighet og har ansvar for koordinering av arbeidet med en helhetlig og samordnet vannforvaltning i Nordland.

Fant du det du lette etter?
Lars Ekker
Rådgiver

Abonner på vårt nyhetsbrev
Navn
E-post
Velg ditt abonnement
Innovasjonspolitikk
Næring og regional utvikling
Kulturminner i Nordland
Nyhetsbrev plan og miljø