Forvaltning av høstbart vilt og innlandsfisk

Klikk for stort bildeFoto: Susanne Forsland

Fylkeskommunen har regionalt forvaltningsansvar for de fleste høstbare arter av vilt og innlandsfisk. Dette innebærer at for eksempelvis elg, hjort og rådyr er det fylkeskommunen som har førstelinjeansvaret på regionalt nivå, primært i rollen som veileder, tilrettelegger og koordinator for forvaltningen. Ansvaret gjelder også forvaltning av innlandsfiskeressursene i fylket, med vekt på bevaring av gode fiskemuligheter for fritidsfiskere og økt verdiskaping.

Fylkesmannen i Nordland har forvaltningsansvaret for våre største rovdyr. Jakt etter disse artene skjer gjennom årlig lisenstildeling.

Merk: myndighet til å godkjenne skuddpremier er delegert til kommunene. Nordland fylkeskommune skal likevel ha saker om skuddpremie til uttalelse.

I slutten av november møttes Påkjørselsutvalget til møte i Bodø.

 

Elgfall

Samling for viltforvaltere i kommunene ble avviklet i Bodø 27-28. august. I alt 22 deltok. Interessante innledere og aktive deltakere bidro forhåpentligvis til et godt faglig utbytte.

 

Naturdatas nyeste sammenstilling av elgdata for fylket er nå klar. Som vanlig er det både en rapport i pdf-format og en presentasjon av det samme materialet.

 

 

Vinterelg2

Jobber du med viltspørsmål i kommunen? Da må du holde av dagene 28-29. august for da arrangerer fylkeskommunen forvaltningssamling med vilt som tema. Konferansen finner sted i Bodø. Du kan melde deg på ved å gå inn på kurs- og konferansemodulen som du finner på nfk.no eller følg linken nedenfor.

Elg i skogen, sen vinter

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å gjennomføre oppgaver og tiltak innenfor den lokale og regionale viltforvaltningen.

Fant du det du lette etter?

Ansvarlig

Håkon Renolen
Rådgiver