Jakt på kystsel

Steinkobbe - Klikk for stort bildeNordland fylkeskommune gir etter søknad tillatelse til jakt på kystsel i Nordland. Kvoten 2019 for steinkobbe er 185 dyr. Det er jaktforbud på havert i 2019.


Det utbetales ikke skuddpremie for felte dyr i 2019.

Klikk på linken under for å se antall felte dyr.
 
OBS!
Kvote på steinkobbe er nå skutt og det legges per 13.9.2019 ned jaktforbud på denne arten i Nordland.

 

Jakttiden på steinkobbe er delt i to perioder:

1.periode: 2.januar - 30.april.

2.periode: 1.august - 30.september.

 

Det er næringsavdelingen i Nordland fylkeskommune som administrerer ordningen med jakt på kystsel. Søknader om tillatelse til å drive jakt på kystsel blir behandlet fortløpende. Når du søker om tillatelse, er det krav til avlagt skyteprøve for storviltjegere. Kopi av skyteprøven må følge med søknaden.

Personer med tillatelse til å drive jakt på kystsel, har også anledning til å jakte på Ringsel og Grønlandssel på følgende vilkår:

Det er anledning til å drive fri jakt på Ringsel i Nordland, Troms og Finnmark.
Det er anledning til å drive fri jakt på Grønlandssel langs hele norskekysten.

Jakttiden for Ringsel og Grønlandssel er en periode:

2.januar - 30.september.

 

Søknadsskjema, samt rapporteringsskjema finner du under:

Søknad om jakt på kystsel

Fangstrapportskjema

Forskrift om kvoter i jakt på kystsel i 2019

Forskrift om regulering av sel på norskekysten 

Ansvarlig

Rådgiver fiskeri og havbruk