Innovasjon

Innovasjonspolitikk

innovasjon.jpg - Klikk for stort bilde

 

Nordland har et sterkt globalt næringsliv. Bedrifter i Nordland leverer varer og tjenester i verdensklasse innenfor næringer som industri, sjømat og opplevelser. Spennende nye bedrifter utvikles innenfor bl.a. petro-maritime bransjer og ulike forretningsmessige tjenesteytende bedrifter. For å være konkurransedyktig må bedrifter tenke nytt kontinuerlig, både gjennom å utvikle nye produkter og tjenester, samt vurdere hvordan driften kan organiseres bedre og hvilke nye kunder og markeder som er aktuelle.

 

Fylkestinget i Nordland vedtok i oktober 2014 "Et nyskapende Nordland - innovasjonsstrategi for Nordland 2014-2020". (PDF, 27 MB)

 

Hvis du skal starte en bedrift eller jobber med et innovasjonsprosjekt i en bedrift, ta kontakt med Innovasjon Norge. Nordland fylkeskommune har ikke mulighet til å finansiere bedrifter direkte.

horisontal linje - Klikk for stort bilde

Regina partners

Hva skjer om det åpnes en ny gruve, det etableres ny industri eller at en etablert næring legges ned? Hvordan kan perifere, tynt befolkede samfunn respondere til slike store sosioøkonomiske endringer? Og hvilke verktøy trengs for å forberede og takle slike utfordringer?

Næringsavdelingen i Nordland Fylkeskommune arrangerer en Smart Spesialiseringsstrategi (S3) skole i samarbeid med følgeforskerne på prosjektet. 

Det er nylig publisert flere arbeidsnotater om innovasjonssystemet i Nordland. Du kan lese mer om kraftforedlende industri, kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting og entreprenørielle oppdagelsesprosesser.

 industri, industripark, Mo industripark, stål, mekanisk vereksted, sveising

For å styrke innovasjonspolitikken ber fylkestinget om at det etableres breie partnerskap innenfor industri, sjømat og reiseliv.

innovasjonsstrategi_forside.jpg

Smart spesialiseringsplattformen har utarbeidet en håndbok om implementering av smart spesialiseringsstrategier.

innovasjonsstrategi_forside.jpg

 

Over 50 interesserte innovatører deltok på internasjonalt innovasjonsseminar i oktober. 

IMG_4017.JPG

Næringsråd Mona Fagerås holdt i går innlegg om Nordlands innovasjonsstrategi under European Week of Regions and Cities. 

mona.jpg

- Etableringen av SINTEF Helgeland er et offensivt og viktig steg for Helgeland, Nordland og Norge. 

celsa.jpg

Fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV) gratulerer Kunnskapsparken Helgeland og Inkubator Helgeland med fusjonen. Hun tror samlingen vil styrke næringslivet på Helgeland. 

monamarianne.jpg

Fylkesrådet bevilger 2,5 millioner til videre arbeid med å rekruttere bedrifter i Nordland til prosjekter i Horisont 2020, som er EUs rammeprogram for forskning og utvikling. 

Fant du det du lette etter?
Rådgiver innovasjonspolitikk