Landbruk i Nordland

Klikk for stort bilde Håkon Renolen

Å produsere nok, trygg og variert mat av god kvalitet er den viktigste oppgaven landbruket løser for samfunnet. I tillegg er landbruket en svært viktig næring for bosetting, sysselsetting og kulturlandskap i hele fylket.

Nordland fylkeskommune ønsker i samarbeid med næringen og en rekke andre aktører å arbeide for å utvikle landbruket og dets betydning i Nordland.

NIBIO, avd. Tjøtta har gjennomført et prosjekt om vånd. Hovedmålet med prosjektet var kompetansebygging som grunnlag for anbefalinger om forebyggende tiltak for å redusere skadeomfang, og anbefalinger ved restaurering av innmark.

- Fylkesrådet investerer 150 millioner kroner i nye skolebygg for naturbruk og landbruksfag i perioden 2012-2021! Og investeringene gir resultater: tilbudene innen naturbruk er også i år en av søkervinnerne blant våre ungdom, sier fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen (Ap).

Landbruket er ei viktig næring i Nordland. Den er viktig for matproduksjon, men også som basis for verdiskaping, bosetting og sysselsetting. Landbruket er også med å forme kulturlandskapet i hele fylket.

Nordland fylkeskommune fikk i 2018 overført 994 000,- kroner fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) til tiltak som skulle bidra til rekruttering og kompetanseheving i landbruket. Rapportering på bruk av midlene er sendt til LMD. Oversikt over tildelinger og rapporten kan leses her.  (DOCX, 63 kB)

Fant du det du lette etter?

Ansvarlig

Cecilie Henriksen
Saksbehandler
Henry Andorsen
Seniorrådgiver
Helle Bygdevoll
Seniorrådgiver. I permisjon t.o.m 060320
Rådgiver