Landbruk i Nordland

Landbruksnæring - Klikk for stort bilde

Å produsere nok, trygg og variert mat av god kvalitet er den viktigste oppgaven landbruket løser for samfunnet. I tillegg er landbruket en svært viktig næring for bosetting, sysselsetting og kulturlandskap i hele fylket.

 

Nordland fylkeskommune ønsker i samarbeid med næringen og en rekke andre aktører å arbeide for å utvikle landbruket og dets betydning i Nordland.

horisontal linje - Klikk for stort bilde

Publisert av Trond-Erlend Willassen. Sist endret 07.11.2016
gruppelederebodingård.jpg

Bevilger 3 millioner kroner til prosjekt som skal få flere unge inn i landbruksnæringa. 

landbrukskonferanse.jpg

 

- Regjeringens jordbruksmelding legger til rette for sentralisering av produksjon og svekking av bondens posisjon. 

Fylkesrådet i Nordland 2015

Den politiske plattformen beskriver det nye fylkesrådets fokus på arbeid med landbruk i årene som kommer.

Mona Fagerås

I dag lanseres en brosjyre som viser frem flere av Nordlands gårdopplevelser. Dette er et resultat av et pågående prosjekt, Grønt reiseliv i Nordland, som er finansiert av Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland. Prosjektleder er Hanne-Sofie Trager.

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Helle Bygdevoll
Fagleder
Geir Solli
Prosjektleder Regional plan for landbruk
  •   756 50 348
Cecilie Henriksen
Saksbehandler
Henry Andorsen
Seniorrådgiver
Økonomisk støtte