Landbruk i Nordland

Landbruksnæring - Klikk for stort bilde

Å produsere nok, trygg og variert mat av god kvalitet er den viktigste oppgaven landbruket løser for samfunnet. I tillegg er landbruket en svært viktig næring for bosetting, sysselsetting og kulturlandskap i hele fylket.

 

Nordland fylkeskommune ønsker i samarbeid med næringen og en rekke andre aktører å arbeide for å utvikle landbruket og dets betydning i Nordland.

horisontal linje - Klikk for stort bilde

Publisert av Trond-Erlend Willassen. Sist endret 07.11.2016
Grasberging (illustrasjonsfoto) 1

Fylkesrådet bevilger 760 000 kroner til prosjekt på Nesna som skal kvalifisere flyktninger til landbruket.

VG2 Landbruk sau.jpg

Nå er arbeidet med Regional plan for landbruk i Nordland kommet godt i gang! Planprogrammet er nå på høring. Høringsfristen er 1. juli 2017.

Kua mi.jpg

Fylkestinget har i Regional planstrategi for Nordland 2016-2020 vedtatt at det skal utarbeides regional plan for landbruket i Nordland. 

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Cecilie Henriksen
Saksbehandler