Reiseliv og opplevelser

5 personer padler ut over havet. - Klikk for stort bilde Ernst Furuhatt

Nordland leverer opplevelser langs verdens vakreste kyst. Enten du vil ha en aktiv ferie eller ferie i et litt makeligere tempo, tørr vi love deg opplevelser du sent kommer til å glemme. Vil du vite mer om muligheter for opplevelser i Nordland, se nettsiden til NordNorsk Reiseliv.

 

Opplevelsesbasert reiseliv er viktig næring i Nordland

Reiseliv og opplevelse omfatter tradisjonell reiselivsnæring i tillegg til næringsvirksomhet knyttet til kultur- og matopplevelser. Disse næringene er viktig for Nordland og gir både direkte og indirekte virkninger for fylket og dets beboere. Reiselivets økonomiske virkninger i Nordland er omlag 8 mrd. kr. De samlede antall overnattinger i Nordland er på 6,2 mill. antall overnattinger (2010). Av dette representerer ferierende utlendinger ca. 30 prosent.
 

Reiseliv og opplevelser er en av prioriterte satsinger i "Et nyskapende Nordland - Innovasjonsstrategi for Nordland 2014-2020". (PDF, 922 kB) For tiden jobber fylkeskommunen særlig med fire hovedområder:
 

1. Reiselivsmessig infrastruktur / tilrettelegging for næringsutvikling
- Destinasjonsutvikling
    Arena Nordland
    Interreg Europa – Innovative Destination

2. Produktinnovasjon-/utvikling opplevelsesnæring
- Opplevelseskonsepter
Rute- og charterutvikling fly
- Matopplevelser
- Kulturnæring


3. Markedsinnovasjon
NordNorsk Reiseliv

4. Kompetanse FOU
- VRI
- Reiselivsmonitor

Forside strategi
(13.07.2017)

Strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland 2017-2021, Opplevelser langs verdens vakreste kyst, fokuserer på samspillet mellom offentlig sektor, næringsliv, FoU-miljø og frivillig sektor.

 

006921_Kristin Folsland Olsen_www
(07.07.2017)

 

 

 

 

Har du lyst til å jobbe med utvikling av besøksforvaltning i Nordland? Er du engasjert og målrettet? Søk innen 14. august.

Mona Fagerås
(21.03.2017)

- Det haster å få på plass ordninger for finansiering av fellesgoder for turister. Derfor er det overraskende at regjeringen knapt tar opp dette viktige temaet i sin nye stortingsmelding om reiseliv.

Fant du det du lette etter?