Kulturnæringer

002447_ERNST FURUHATT_WWW.NORDNORGE.COM_BODOE.jpg - Klikk for stort bilde

Kulturnæringer har utgangspunkt i kulturelle produkter og omfatter arkitektur, design, film, video, foto, TV, radio, musikk, kulturarv, kunstnerisk virksomhet og markedskommunikasjon. Begrepet er ofte sammenfallende med kreative næringer som benyttet mye internasjonalt.

horisontal linje - Klikk for stort bilde

Publisert av Trond-Erlend Willassen. Sist endret 23.10.2015 12:44
(19.09.2016)

Nå begynner det virkelig å haste med påmeldingen hvis du vil være med på konferansen «En ny samtale  - innovasjon på kryss»  6.-7.oktober.

Folk på tur Bjørn Erik Olsen.jpg
(07.04.2015)

Fylkesrådet bevilger 802.000,- kr. til Sør-Hålogaland bispedømmeråd for gjennomføring av prosjektet «Pilegrim i Nord».

 

Havmannen i Rana kommune. Foto: Vegar Moen
(28.08.2015)

I et treårig prosjekt har Smelteverket ved hjelp av ulike kulturelle virkemidler arbeidet for å bygge omdømme og visualisere Mo i Rana som en av Norges største og kanskje viktigste bergverks- og industribyer. Det har gjennom de tre årene vært fokusert på fortid, nåtid og fremtid. Blant flere andre aktiviteter i prosjektet ble det laget en film som viser hvordan byen har utviklet seg fra 1870 til i dag, i tillegg til at man har tatt med noen fremtidssenarioer. 

Leilighetskompleks for ærfugl, Lånan
(12.07.2016)

Fylkesråd for næring, Mona Fagerås (SV), har bevilget 300.000 kroner til forprosjektet Træna-Vega-Røst. Med utgangspunkt i opplevelsesnæringen ønsker de tre kommunene å undersøke hvordan et samarbeid kan muliggjøre en merverdi for hver av øyene, og for Nordland som helhet.

 

Fant du det du lette etter?