- Sikkerhet og beredskap i nord utrolig viktig

Klikk for stort bildeBent-Ove Jamtli, avdelingsdirektør, Hovedredningssentralen Nord-Norge, John Evensen, seniorrådgiver, Kystverkets beredskapsavdeling, Hermod Nilsen, kaptein, MS Polarlys, Mona Fagerås, fylkesråd for næring, Trond Gabrielsen, underdirektør, Avdeling for sikkerhetspolitikk og nordområdene, Utenriksdepartementet, Odd Jarl Borch, prosjektleder for Marpart og professor ved Nord universitet, Ole-Magne Kolstad, spesialrådgiver, Nordland fylkeskommune Edda Falk, Nord universitet

 

- Beredskap til sjøs og maritime operasjoner er en viktig forutsetning for vekst i nord. Og Nordland er beredskapsfylke nummer èn – her finner vi sterke kompetansemiljøer med en unik erfaringsbakgrunn. 

- Blant de mange sentrale beredskapsaktører i fylket finner som Hovedredningssentralen, 330 skvadronen, en rekke redningsskøyter fra redningsselskapet, Orion flyene på Andøya, Kystvaken, Kystverket med flere.


Det sa fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV) da hun ønsket deltakerne på den femte Marpart-konferansen velkommen. Den internasjonale konferansen avvikles på Hurtigruta på ferden mellom Bodø og Tromsø. Her samles forskere, eksperter og beslutningstakere fra åtte land for å snakke om maritim beredskap og internasjonalt samarbeid.

 

Arrangøren MARPART ( Maritime preparedness and international partnership in the High North) er forskningsnettverk som ledes av  Nordområdesenteret ved Nord Universitet.

Lytt til råd


- Sikkerhet & beredskap har vært en prioritert satsing både for fylkesrådet i Nordland og for regjeringen i deres Nordområdestrategi. Derfor vil fylkesrådet oppfordre sentrale myndigheter til å se nøye på de tilrådninger som nå kommer fra et internasjonalt forskernettverk, slik at investeringer og forsterkninger kan gjøres der dette måtte foreslås. For eksempel er vi av den oppfatning at Hovedredningssentralen bør vurdere å etablere en stab og analyseenhet i Bodø.


Skryt til Nord universitet


- Jeg har ellers lyst å berømme det arbeidet Nord universitet og professor Odd Jarl Borch har lagt ned i dette viktige arbeidet. Vi ser at oppslutningen fra nasjonale og internasjonale fagmiljøer og beredskapsaktører er stor. Vi er kjent med at universitetet nå jobber med å også styrke samarbeidet med EU på dette området, noe vi håper de vil lykkes med, sier fylkesråd Mona Fagerås.