Planlegging i Nordland

Planer.jpg - Klikk for stort bilde Nordland fylkesting er regional planmyndighet i henhold til plan- og bygningsloven. Fylkeskommunen skal derfor utøve planfaglig veiledning ovenfor kommunen. I tillegg utarbeider fylkeskommune regionale planer som gir rammer for utviklingen av Nordland fylke.

Lødingen 1

Vårens møteplan for regionalt planforum er klar. Kommuner og andre aktører oppfordres til å melde sin interesse for å legge frem planer for drøfting og samordning.

 

båt_4

Nylig deltok tilsammen 24 kommuner på kurset «Kart og plan i blå sektor» som ble arrangert i Bodø, Sandnessjøen og Lødingen.

 

Bankgata skole

Bodø kommune har fått fylkeskommunalt tilskudd til utvikling av uterom og aktivitetspark ved Bankgata skole.

Her finner du liste med lenker til gamle nyhetsbrev for plan og miljø

Bilde_program_PK17

Nordland i omstilling – om bærekraftige byer og sterke distrikter. Hvordan planlegger vi i møte med nye nasjonale og regionale føringer? Dette er tema for den årlige plankonferansen 28. - 29. november i Bodø.

 

Byi Lego 1

Sammen med Vestvågøy kommune arrangerte fylkeskommunen byromseminar på Meieriet kultursenter på Leknes 20. og 21. september. Godt oppmøte og stort engasjement for Leknes sentrum, ikke minst på workshopen da ideer og forslag materialiserte seg i lego! 

Fra møtet i KMD

Fikk gode råd om hvordan Nordlandsmodellen kan bli et nasjonalt pilotprosjekt for byutvikling i mindre byer og tettsteder.

Midlene vil bli brukt i området rundt det nye bygget som huser Coop Marked Terråk

Bindal kommune har fått fylkeskommunalt tilskudd til å utvikle kommunesenteret Terråk.

Mosjoen

Fylkesrådet gir tilskudd til Vefsn kommune for å etablere bystrand i Mosjøen.

Leknes sentrum 1

Nordland fylkeskommune og Vestvågøy kommune har startet arbeidet med å planlegge årets byromseminar. Seminaret arrangeres i det nylig etablerte kultursenteret Meieriet i Leknes og vil ha utvikling av sentrum som overordnet tema.   

Fant du det du lette etter?
Aase  Refsnes
Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse
Ingelin Noresjø
Fylkesråd for næring
Katrine Erikstad
seksjonsleder plan og miljø