Planlegging i Nordland

Klikk for stort bilde Nordland fylkesting er regional planmyndighet i henhold til plan- og bygningsloven. Fylkeskommunen skal derfor utøve planfaglig veiledning ovenfor kommunen. I tillegg utarbeider fylkeskommune regionale planer som gir rammer for utviklingen av Nordland fylke.

Sandnessjøen.jpg

Byromseminar Nordland for 2016 arrangeres i samarbeid med Alstahaug kommune og Sentrum næringshage 19. og 20. september. Årets byromseminar organiseres i tilknytning til pågående arbeidet med regional plan for by- og regionsenterpolitikk. Tema for 2016 vil derfor være på byenes rolle som regionsentra, og medvirkning og dialog i byutviklingen med både omlandskommuner og egne byborgere. Sett av dagene allerede nå!

Fylkesmannen, Kartverket og Nordland fylkeskommune tilbyr i dag kvalitetssikring av arealplaner ved offentlig ettersyn. Planene publiseres samtidig i kartportalen Nordlandsatlas. Tilbudet utvides nå til også å gjelde planavgrensning ved planoppstart. 

Idrettsgata på Leknes

Alstahaug, Narvik, Vestvågøy og Vågan kommune. Tilsammen 7 millioner kroner er fordelt til opparbeiding av offentlige uterom i Sandnessjøen, Narvik, Leknes og Henningsvær. 

FAGLIG RÅD BYUTVIKLING_002.jpg

Nordland fylkeskommune har etablert et bredt sammensatt og politisk uavhengig "Faglig råd for bypolitikk" som i løpet av 2016 skal gi innspill til en fremtidsrettet bypolitikk som er tilpasset den type byer og bystruktur som finnes i Nordland.  
 

vefsna.jpg

Nordland fylkeskommune og Mosjøen og Omegn Næringsselskap KF arrangerer en mulighetskonferanse i Mosjøen 3.- 4. mars.

Miljøgata i Brønnøysund.jpg

Fylkeskommunen har nå lagt ut møteplan for Planforum Nordland for våren 2016. Kommuner og andre aktører bes melde sin interesse for å legge fram planer hvor det kan være regionale arealinteresser på spill.

HEMNES (58).jpg

Ikke glem at årets frist for å søke om tilskudd til stedsutvikling er 1. mars! Vi minner om at selv om det er kommunene som skal stå som søker, kan gjerne flere aktører være med på spleiselaget når det skal investeres i offentlige uterom for fellesskapet.

Konferansebord_rundt

Nordland fylkeskommune samarbeider med Fylkesmannen i Nordland om tidlig avklaring av arealkonflikter i plansaker.

002782_Terje Rakke - Nordic Life_www.nordnorge.com_Bodoe.jpg

Fylkesrådet har før sommeren innvilget støtte til utvikling av offentlige uterom i Svolvær, Brønnøysund, Korgen, Oppeid og Bodø. Målet med fylkeskommunens tilskuddsordning for stedsutvikling er å bidra til mer attraktive byer og tettsteder i Nordland.

VÅGAN (67).jpg

Fylkeskommunen har nå lagt ut møteplan for Planforum Nordland for høsten 2015. Kommunene bes melde sin interesse for å legge fram planer hvor det kan være regionale arealinteresser på spill.

Fant du det du lette etter?
Aase  Refsnes
Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse
Ingelin Noresjø
Fylkesråd for næring
Katrine Erikstad
seksjonsleder plan og miljø