Planlegging i Nordland

Planer.jpg - Klikk for stort bilde Nordland fylkesting er regional planmyndighet i henhold til plan- og bygningsloven. Fylkeskommunen skal derfor utøve planfaglig veiledning ovenfor kommunen. I tillegg utarbeider fylkeskommune regionale planer som gir rammer for utviklingen av Nordland fylke.

vefsna.jpg

Nordland fylkeskommune og Mosjøen og Omegn Næringsselskap KF arrangerer en mulighetskonferanse i Mosjøen 3.- 4. mars.

Miljøgata i Brønnøysund.jpg

Fylkeskommunen har nå lagt ut møteplan for Planforum Nordland for våren 2016. Kommuner og andre aktører bes melde sin interesse for å legge fram planer hvor det kan være regionale arealinteresser på spill.

HEMNES (58).jpg

Ikke glem at årets frist for å søke om tilskudd til stedsutvikling er 1. mars! Vi minner om at selv om det er kommunene som skal stå som søker, kan gjerne flere aktører være med på spleiselaget når det skal investeres i offentlige uterom for fellesskapet.

Konferansebord_rundt

Nordland fylkeskommune samarbeider med Fylkesmannen i Nordland om tidlig avklaring av arealkonflikter i plansaker.

002782_Terje Rakke - Nordic Life_www.nordnorge.com_Bodoe.jpg

Fylkesrådet har før sommeren innvilget støtte til utvikling av offentlige uterom i Svolvær, Brønnøysund, Korgen, Oppeid og Bodø. Målet med fylkeskommunens tilskuddsordning for stedsutvikling er å bidra til mer attraktive byer og tettsteder i Nordland.

VÅGAN (67).jpg

Fylkeskommunen har nå lagt ut møteplan for Planforum Nordland for høsten 2015. Kommunene bes melde sin interesse for å legge fram planer hvor det kan være regionale arealinteresser på spill.

By og regionsenterpolitikk.png

Planprogram – Regional plan for by- og regionsenterpolitikk legges ut på høring med frist 11. september 2015.

IMG_0761.JPG

- Nordland trenger livskraftige byer og tettsteder. Dette krever offentlig debatt om offentlige rom.

Regionale myndigheter samarbeider om kvalitetssikring og tilgjengeliggjøring av digitale plankart i kartportalen Nordlandsatlas. Fylkeskommunen oppfordrer kommunene til å benytte seg av dette tilbudet.

 Siden er under oppdatering. Ny informasjon kommer snart.

Fant du det du lette etter?
Aase  Refsnes
Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse
Ingelin Noresjø
Fylkesråd for næring
Katrine Erikstad
seksjonsleder plan og miljø