Forum for unge planleggere

Forum for unge planleggere er en arena for planleggere i Nordland som er nye i arbeidslivet og har oppgaver innenfor areal- og samfunnsplanlegging. Forumet skal bidra til både sosialt og faglig nettverk, kompetansebygging, og erfarings- og kunnskapsutveksling. Målet er at det skal være attraktivt for nyutdannede planleggere å jobbe i offentlig sektor i Nordland.

Nordland fylkeskommune er sekretariat for forumet. Møtene er temabaserte eller kan ta opp konkrete problemstillinger og plansaker.

Møteplan

Det legges opp til 3-4 heldagssamlinger i året som avholdes i Bodø eller ute i kommunene.  

Dato Sted Tema
01.02.2018 Bodø

Presentasjon, Husbanken:

Boligpolitikk, boligsosialt arbeid, og boligsosiale hensyn i planleggingen

Presentasjon, Kartverket:

Nordlandsatlas, Geonorge, SOSI, planregister m.m.

17.10.2017 Bodø

Presentasjon, Bodø kommune: 

Pågående planarbeid i Bodø kommune (Ny by - ny flyplass, kommunedelplan sykkel, rullering KPA)

 Diskusjonstema: Kulturminneforvaltning i kommunal planlegging

 Diskusjonstema: Hvordan håndtere rask samfunnsutvikling på små steder?

Se nyhetssak her

16.03.2017 Bodø

Oppstart - Hva skal forumet være?

Presentasjon, Ida Marie Granmo, Vefsn kommune

Hvorfor ønsker vi forum for unge planleggere i Nordland?

Presentasjon, Nordland fylkeskommune

Fylkeskommunens rolle i plansaker

Presentasjon, Fylkesmannen

Fylkesmannens rolle i kommunal planlegging

Presentasjon, Inger Blikra /Rana kommune

En erfaren planleggers tanker

 

Tidligere samlinger

Oktober 2017

Mars 2017

Fant du det du lette etter?
Rådgiver plan- og miljø

Abonner på vårt nyhetsbrev
Navn
E-post
Velg ditt abonnement
Innovasjonspolitikk
Næring og regional utvikling
Kulturminner i Nordland
Nyhetsbrev plan og miljø