Planforum i Nordland

myre - bilde.jpg - Klikk for stort bilde

Planforum er en arena hvor kommuner, og regionale og statlige etater kan ta opp saker som berører samfunns- og arealplanleggingen i en kommune eller hele fylket. Målet er å synliggjøre og avklare planutfordringer på et tidlig stadium, unngå innsigelser og øke forståelsen for kommunenes ulike utfordringer.

Nordland fylkeskommune er sekretariat for planforum i Nordland. Saker som kan tas opp er konkrete plansaker (kommuneplaner, kommunedelplaner, og områdereguleringer), energisaker, klima- og energiplaner, og kommunale planstrategier.

Saker til planforum 

Ta kontakt med Heidi Ramsvik hvis det er saker kommunen eller andre aktører ønsker å ta opp i planforum. I forkant av et planforum skal det fylles ut et informasjonskjema om den konkrete saken. Dette skjemaet må være hos fylkeskommunen ca. tre til fire uker før planforum.

Fyll ut informasjonskjema her.

Møteplan 

Møter avholdes i Bodø eller ute i kommunene ved behov. Møtedatoer settes hvert halvår. Møteplan for høsten 2017 er under utarbeidelse. 

Dato Sted Tema
Planforum høsten 2017
6. september Stokmarknes

1. Rullering og revidering av kommuneplanens samfunns- og arealdel, Hadsel kommune

2. Oppgradering av eldre reguleringsplaner, Hadsel kommune

3. plansak

4. plansak

5. oktober Bodø

1. Andøy Space Center, Andøy kommune

9. november Bodø

 

30. november Bodø

 

 

Tidligere planforumsmøter

Planforum våren 2015

Planforum høsten 2015

Planforum våren 2016

Planforum høsten 2016

Planforum våren 2017

Fant du det du lette etter?
Heidi Ramsvik
Rådgiver stedsutvikling

Abonner på vårt nyhetsbrev
Navn
E-post
Velg ditt abonnement
Innovasjonspolitikk
Næring og regional utvikling
Kulturminner i Nordland
Nyhetsbrev plan og miljø