Planforum høsten 2015

Andre halvår 2015 ble det avholdt 4 planforumsmøter ulike steder i Nordland. 

Dato Sted Tema
Møter i planforum høsten 2015
2. september Bodø

1. Detaljreguleringsplan for Norsk Jektefartsmuseum - Bodøsjøen, Bodø kommune

2. Områdereguleringsplan for Geitvågen, Bodø kommune

3. Områdereguleringsplan for Kjerringøy sentrum, Bodø kommune

4. Detaljregulering for Rådhusparken/Solparken, Bodø sentrum

Saksliste

Møtereferat

29. september Sortland

Felles planforum Troms og Nordland

Tema: Hålogalandsvegen

Saksliste og møteplan

Møtereferat

7.oktober Narvik

Kommuneplanens arealdel, Narvik kommune

Møtereferat

11. november   Avlyst
2. desember Mosjøen

1. Kommunedelplan for Mosjøen

2. Kommuneplanens arealdel, Brønnøy kommune

Sakliste og møteplan

Møtereferat

 

Fant du det du lette etter?