Planforum våren 2015

Første halvår 2015 ble det avholdt 8 planforumsmøter i Nordland. Ett møte var felles med planforum Troms hvor tema var Statens vegvesens arbeid med statlig plan for Hålogalandsvegen.

Dato Sted Tema
Møter i planforum våren 2015
9. januar Bodø

Evaluering planforum 2014

Saksliste

Møtereferat

28. januar  Bodø Avlyst
11. februar Narvik

Felles planforum Troms og Nordland

Tema: Planprogram Hålogalandsvegen

Innkalling med saksliste,

Møtereferat

11. mars Bodø

1. Gjennomgang nye KU-forskrifter

2. Kommuneplanens arealdel, Fauske

Saksliste

Møtereferat

15. april Bodø

1. Kommuneplanens arealdel, Narvik

2. Kommuneplanens arealdel, Gildeskål

3. Utbygging nytt havneutsnitt Fiskøya, Lødingen

Saksliste

Møtereferat

6. mai Bodø

1. Kommuneplanens arealdel, Vågan

2. Sentrumsplan for Stokmarknes, Hadsel

3. Kommuneplanens arealdel, Sortland

Saksliste

Møtereferat

27. mai Bodø

1. Områdereguleringsplan for Andnes havn, Andøy

2. Kommuneplanens arealdel, Steigen

3. Områdereguleringsplan Bogøy næringsområde, Steigen

Saksliste

Møtereferat
11. juni Brønnøysund

Kystplan Helgeland

Saksliste

Møtereferat

17. juni Bodø

1. Reguleringsplan for kryss RV 80 og adkomstvei til Reitan leir

2. Oteråga kryssningsspor

Saksliste

Møtereferat

 

 

Fant du det du lette etter?